Nieuws

06-06-2024

Nieuwsbrief mei 2024

Nieuwsbrief mei 2024

Lijden bestuursrechters in Limburg en bij de RvS aan een tunnelvisie of is er duidelijk sprake van machtsbescherming.  In vele zogenaamde ‘democratische rechtstaten’ zijn rechters niet onafhankelijk. Het menselijke is vaak ondergeschikt aan de wil v… Lees meer

06-06-2024

Nieuwsbrief april 2024

Nieuwsbrief april 2024

De kabinetsformatie laat duidelijk zien dat coalitie- en oppositievorming leidt tot partijbelang en niet tot landsbelang. Er is in de Tweede en Eerste Kamer een schrijnend gebrek aan empathisch vermogen! Empathie is het vermogen van iemand om zich i… Lees meer

06-06-2024

Nieuwsbrief maart 2024

Nieuwsbrief maart 2024

FORMATIESOAP Treurspel met drie onafhankelijke machten! De kabinetsformatie is door Informateur Prof. dr. Kim. Putters (PvdA) afgerond. Uit zijn hoge professorale hoed toverde hij het programkabinet. Dit nadat hij ‘geleerden’ gevraagd had wat onder… Lees meer

06-06-2024

Nieuwsbrief februari 2024

Nieuwsbrief februari 2024

Prangende vraag! Waarom willen veel raadsleden van lokale partijen dat hun belangen behartigd worden door landelijke politieke partijen? Het gevolg is dat zij in het voorontwerp Wet op de politieke partijen (Wpp) gelijk gesteld worden aan de afdelin… Lees meer

06-06-2024

Nieuwsbrief januari 2024

Nieuwsbrief januari 2024

Er wordt door de Staten-Generaal flink getornd aan het bestaansrecht van lokale partijen. Is het geen tijd om daar een stok voor te steken? De inwoners hebben daar groot belang bij.  Het bestuur van de VPPG maakt bezwaar tegen “Wet Met één stem meer… Lees meer

06-11-2023

Nieuwsbrief december 2023

Nieuwsbrief december 2023

Lees meer

06-11-2023

Nieuwsbrief November 2023

Nieuwsbrief November 2023

Lees meer

06-11-2023

Nieuwsbrief oktober 2023

Nieuwsbrief oktober 2023

Gemeente: Eerste overheid. Een geuzennaam? De positie van de Tweede Kamer moet sterker worden ten opzichte van die van de regering, onder andere door de Kamer niet meer op te delen in een coalitie en oppositie. Lees meer

06-11-2023

Nieuwsbrief mei 2023

Nieuwsbrief mei 2023

Het fenomeen lokale partij Het fenomeen lokale partijen is niet zomaar te vangen in het spectrum links/rechts, progressief/conservatief of in een of ander ‘isme’. Het is wel een zeer belangrijke stroming die, in tegenstelling tot de raadsleden van… Lees meer

06-11-2023

Nieuwsbrief april 2023

Nieuwsbrief april  2023

Wetsvoorstel politieke partijen (Wpp) “Onze democratische rechtsstaat is een kostbaar goed. De basis van de rechtsstaat is dat de overheid handelt op basis van wetten en dat mensen in vrijheid hun leven inrichten zonder dat van anderen te schaden. D… Lees meer

26-03-2023

Nieuwsbrief maart 2023

Nieuwsbrief maart 2023

Viering 175 jaar Grondwet Om in kaart te brengen in hoeverre burgers in hun dagelijks leven bezig zijn met de Grondwet en hun grondrechten heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een korte publiekspeiling onder het a… Lees meer

23-01-2024

Nieuwsbrief februari 2023

Nieuwsbrief februari 2023

Prof. mr. dr. A.Q.C. (Twan) Tak is op 80 jarige leeftijd overleden. Hij was zeer betrokken bij de activiteiten van de VPPG. Het is een groot verlies voor de lokale democratie en voor onze strijd voor een grondwettelijke rechtstaat. Lees meer

05-11-2023

Nieuwsbrief januari 2023

Nieuwsbrief januari 2023

Kersttoespraak Koning Democratie betekent niet dat degenen die het hardst roepen hun zin krijgen. Democratie is met respect voor ieders grondrechten samenwerken aan oplossingen waarin de meerderheid zich kan herkennen. Daarbij gaat het om een zorgvu… Lees meer

22-01-2024

Nieuwsbrief december 2022

Nieuwsbrief december 2022

De wereld viert in december de kerstdagen en de jaarwisseling. In veel landen iets meer vrijheid dan tijdens de covid pandemie. Het is de tijd om weer eens terug te blikken in het afgelopen jaar. Lees meer

22-01-2024

Nieuwsbrief 2de helft november 2022

Nieuwsbrief 2de helft november 2022

Als het aan D66 ligt, wordt het voor OM makkelijker om een politieke partij te verbieden wanneer die de rechtsstaat ontwricht. Het wetsartikel waarmee nu onder meer criminele motorbendes worden verboden, moet ook gaan gelden voor politieke partijen. Lees meer

22-01-2024

Brief aan griffiers november 2022

Brief aan griffiers november 2022

Het bestuur van de VPPG heeft in de brief van 14 oktober jl. aandacht gevraagd voor de uitvoering van het Besluit van 20 juni 2014 tot wijziging van o.a. het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. Lees meer

22-01-2024

Nieuwsbrief november 2022

Nieuwsbrief november 2022

Het goede nieuws is dat je een mening of gedrag kunt aanpassen. Dat kan slechts via goede voorlichting en eerlijke bedoelingen. Lees meer

22-01-2024

Brief aan griffiers oktober 2022

Brief aan griffiers oktober 2022

Het bestuur van de VPPG vraagt aandacht voor de uitvoering van het Besluit van 20 juni 2014 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers geldend t/m heden. Lees meer

22-01-2024

Nieuwsbrief oktober 2022

Nieuwsbrief oktober 2022

Op hun site staat: “Waarom ben je lid van Rosmalens Belang? Juist een lokale partij kan zonder last of ruggespraak met landelijke politieke partijen opereren. Zo kunnen we direct inspelen op de lokale behoefte van onze inwoners en hun wijken”. Lees meer

03-02-2020

Nieuwsbrief 20 december 2019

Nieuwsbrief 20 december 2019

Tijdens het gesprek met het VNG expertiseteam hebben wij uitvoerig uiteengezet wat de noden van de lokale partijen zijn. De brief van de minister voorspelt weinig goeds voor de lokale partijen. En raadsleden, koester uw autonome positie! Lees meer

03-02-2020

Nieuwsbrief 12 december 2019

Nieuwsbrief 12 december 2019

De landelijke partijen zorgen heel goed voor: Zichzelf Dat is niet hetzelfde als: de Democratische Rechtstaat Veel werk aan de winkel dus voor gelijke rechten voor lokale partijen Lees meer

03-02-2020

Nieuwsbrief 28 november 2019

Nieuwsbrief 28 november 2019

De demonstraties in Den Haag doen de vraag rijzen of de burgers zich nog wel herkennen in de politiek. Hoe zit het met de professionalisering van de lokale democratie? In Polen is er wel tuchtrecht voor rechters. Waarom niet in Nederland? Lees meer

03-02-2020

Nieuwsbrief 11 november 2019

Nieuwsbrief 11 november 2019

Lees dit stuk over onze onthutsende ervaringen met de rechters van de Raad van State. Lees meer

03-02-2020

Nieuwsbrief 6 november 2019

Nieuwsbrief 6 november 2019

Over tussentijdse raadsverkiezingen en de vraag wie nou echt de baas is in de gemeente Lees meer

03-02-2020

Nieuwsbrief 13 september 2019

Nieuwsbrief 13 september 2019

Het VPPG jaarverslag 2018 Lees meer

03-02-2020

Nieuwsbrief 31 juli 2019

Nieuwsbrief 31 juli 2019

Minister Ollongren heeft ook geen boodschap aan de grondwettelijke vrijheid van vereniging Lees meer

03-02-2020

Hoe onafhankelijk is de Raad van State?

Hoe onafhankelijk is de Raad van State?

Zo gaat staatsraadsheer mr. Bijloos van de Raad van State om met wetten en regelgeving. Wij noemen het rechtsweigering. Want het is de taak van de rechter om ook de overheid te houden aan de regels die hij zelf heeft vastgesteld. Lees meer

02-10-2019

Nieuwsbrief 21 maart 2019

Nieuwsbrief 21 maart 2019

Op basis van twee rapporten heeft minister Ollongren besloten dat de subsidiëring van lokale politieke partijen pas geregeld worden bij de ontwikkeling van de WPP. We kunnen dus nog heel lang fluiten naar de kansengelijkheid van artikel 4 Grondwet Lees meer

02-10-2019

Nieuwsbrief 2 februari 2019

Nieuwsbrief 2 februari 2019

Via wetgeving en regelingen, zoals de Wspp uit 1999, probeerden de landelijke partijen de lokalen terug te dringen. In strijd met artikel 4 Grondwet kregen de lokale partijen geen cent subsidie. Dat is nu, 20 jaar later met de Wfpp, nog steeds zo. Lees meer

02-10-2019

Nieuwsbrief 14 december 2018

Nieuwsbrief 14 december 2018

Ondanks haar toezegging om de VPPG uit te nodigen voor een gesprek, weigert de minister daar uitvoering aan te geven. Wat de minister wel doet is Prodemos opdragen om een steunpunt in Den Haag te openen om de lokale partijen in de greep te krijgen Lees meer

29-09-2019

Nieuwsbrief 5 oktober 2018

Nieuwsbrief 5 oktober 2018

Minister Ollongren van BZ weigert om in gesprek te gaan met de VPPG. Zij is voornemens om kort na het zomerreces een integrale kabinetsreactie op het rapport van de commissie Veling aan te bieden. Lees meer

04-09-2018

Nieuwsbrief 6 augustus 2018

Nieuwsbrief 6 augustus 2018

Het is de plicht van raadsleden om bij wetswijzigingen de belangen van de inwoners te waarborgen. Denk aan de Wet financiering politieke partijen (Wfpp), de wijzigingen van het parlementair stelsel, de verkozen/benoemde burgemeester. Lees meer

05-08-2018

Nieuwsbrief 9 juli 2018

Nieuwsbrief 9 juli 2018

De minister van BZK, het bestuur van de VNG en VvG (de vereniging van griffiers) handelen sinds 2014 in strijd met het Rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden   In de toelichting op artikel 13 van het Rechtspositiebesluit voor raads- en… Lees meer

08-06-2018

Nieuwsbrief 5 juni 2018

Nieuwsbrief 5 juni 2018

Veel raadsleden en commissieleden zijn begonnen aan een nieuwe periode van vier jaar om hun gemeente te besturen. En veel kiezers hebben gekozen voor verandering. Wat houdt dat in? Lees meer

06-06-2018

Uitnodiging ALV en Congres dd 23 juni 2018

Uitnodiging ALV en Congres dd 23 juni 2018

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering en VPPG Congres Zaterdag 23 juni 2018 van 10.00 uur (inloop) tot 15.30 uur Seats2Meet Hoog Catharijne Utrecht Lees meer

06-06-2018

Nieuwsbrief 9 mei 2018

Nieuwsbrief 9 mei 2018

Belangrijke brief van de Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen aan alle raads- en commissieleden en besturen van lokale groeperingen. Over de vele redenen waarom het goed is dat u lid wordt van de VPPG Lees meer

06-06-2018

Nieuwsbrief 9 april 2018

Nieuwsbrief 9 april 2018

Prachtige overwinning lokale partijen, De rechtbank oordeelt dat de VPPG wel een landelijke beroepsvereniging is met professionaliseringsoogmerk Interview VPPG voorzitter in de Limburger en uitgebreid gesprek op BNR radio met Jörgen Raymann Lees meer

06-06-2018

Nieuwsbrief 12 maart 2018

Nieuwsbrief 12 maart 2018

Goede vooruitzichten voor lokale partijen: deze week Leefbaar Tynaarlo. En over de OSF: het klopt niet wat ze zeggen over hun inspanningen voor subsidiëring van de lokale partijen De ING: Wie zitten er in de Raden van Commissarissen en Bestuur? Lees meer

06-06-2018

Nieuwsbrief 8 maart 2018

Nieuwsbrief 8 maart 2018

Ollongren vs Democratie: de minister roept gemeenten op om zetelroof aan te pakken. Agenderen vs Praten: Woerden over de verkeersknelpunten Landelijke partijen vs Moraal: moralisme ondergeschikt aan eigen belang en aan de centjes Lees meer

27-02-2018

Nieuwsbrief 26 februari 2018

Nieuwsbrief 26 februari 2018

De kwestie campagneborden van Papendrecht, de uitwerking van de Wfpp en de stemmingmakerij rond lokale partijen met holle beweringen over criminele infiltratie Lees meer

27-02-2018

Nieuwsbrief 23 februari 2018

Nieuwsbrief 23 februari 2018

Over het verkiezingsmanifest van BRUG-M in de gemeente Meerssen / Over de subsidie aan partijen die aan de raadsverkiezingen mee doen / en een quote over dictators en democraten om over na te denken Lees meer

27-02-2018

Nieuwsbrief 16 februari 2018

Nieuwsbrief 16 februari 2018

Zonder goede rechtspraak geen sterke rechtstaat / Landelijke partijen gaan undercover de lokale verkiezingen in / Over het rapport van de Evaluatie- en adviescommissie Wet financiëring politieke partijen en de link naar het artikel bij de afbeelding Lees meer

27-02-2018

Nieuwsbrief 7 februari 2018

Nieuwsbrief 7 februari 2018

Het eindrapport van de Evaluatiecommissie Wfpp / De invloed van de ambtenaar op de wethouder / Vervolg kwestie: toegang pers tot de raadsvergaderingen en tot slot een quote van de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak Lees meer

30-01-2018

Nieuwsbrief 31 januari 2018

Nieuwsbrief 31 januari 2018

Doe mee aan het onderzoek van Omroep MAX over de lokale politiek, kom naar de Meerpaal op 5 maart en naar het rondetafelgesprek van BiZa over diverse wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling Lees meer

23-01-2018

Nieuwsbrief 24 januari 2018

Nieuwsbrief 24 januari 2018

Doe aub mee aan het onderzoek: "Hoe ervaart u het raadslidmaatschap?", lees ook de column van Scherpie en bekijk de nieuwe drempelbedragen Europese aanbestedingen. Lees meer

16-01-2018

Nieuwsbrief 16 januari 2018

Nieuwsbrief 16 januari 2018

Over de valse bescheidenheid van raadsleden t.a.v. vergoedingen voor opleiding, scholing en lidmaatschap beroepsvereniging, over de persvrijheid in raadzalen en een belangrijke boodschap van F. Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak Lees meer

09-01-2018

Nieuwsbrief 9 januari 2018

Nieuwsbrief 9 januari 2018

De robotisering van het raadslid vs politieke vernieuwing en de radeloosheid van de Volkskrant. Lees meer

05-01-2018

Nieuwsbrief 5 januari 2018

Nieuwsbrief 5 januari 2018

Over de kennis en de integriteit van raadsleden en bestuurders en over de kennis van jongeren over democratisch burgerschap Lees meer

29-12-2017

Nieuwsbrief 29 december 2017

Nieuwsbrief 29 december 2017

Over waardeoriëntatie, de burgers aan het roer en boeven in de gemeenteraad En een opiniestukje over de kwestie Brunssum vs Nieuwegein Lees meer

22-12-2017

Nieuwsbrief 22 december 2017

Nieuwsbrief 22 december 2017

Let op de deadline om gebruik te kunnen maken van de VPPG aanbieding voor materiaal voor de verkiezingscampagne . En over de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) Lees meer

20-12-2017

Nieuwsbrief van 20 december 2017

Nieuwsbrief van 20 december 2017

Ollongren wil nóg meer bevoegdheden voor burgemeester en CdK inzake integriteitschending De NOS is al druk met campagne voeren voor de landelijke partijen De positie van het raadslid volgens de Grondwet Lees meer

13-12-2017

Gecancelde herindeling, boze bestuurders sturen brandbrief en verbetering bestuurskracht

Gecancelde herindeling, boze bestuurders sturen brandbrief en verbetering bestuurskracht

Herindeling Heerlen/Landgraaf gecanceld door Minister Ollongren Boze wethouders, raadsleden en burgers sturen brandbrief tegen de samenvoeging van hun gemeenten Hoezo verbetering bestuurskracht? De gemeenteraden worden al decennia verwaarloosd. Lees meer

07-12-2017

De Grondwet, het VPPG verkiezingsmanifest en inspirerende verkiezingsleuzen

De Grondwet, het VPPG verkiezingsmanifest en inspirerende verkiezingsleuzen

Wilt u zich in de campagne onderscheiden van de landelijke partijen? Wilt u splitsingen in de fractie voorkomen? Wilt u de positie van het raadslid duidelijk maken aan de kiezer? Wilt u aandacht in de media? Lees dan vooral verder! Lees meer

01-12-2017

Partijdigheid BZK en VNG en de door hen verspreide misleidende informatie

Partijdigheid BZK en VNG en de door hen verspreide misleidende informatie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn bewezen niet onafhankelijk. KIjk maar naar de subsidiestromen, de verkiezingscampagnes en de door hen verspreide misleidende informatie Lees meer

11-11-2017

Aanbieding voor de verkiezingscampagne 21 maart 2018

Aanbieding voor de verkiezingscampagne 21 maart 2018

Samen inkopen is samen profiteren! Schrijf u snel in! Lees meer

07-09-2017

Symposium 10 februari: “Democratie in relatie tot recht en politiek.”

Symposium 10 februari: “Democratie in relatie tot recht en politiek.”

Op 10 februari was een juridisch symposium in de Broederkerk in Kampen met als titel ”Democratie, macht en recht”. Lees meer