Nieuwsbrief december 2022

22-01-2024

De wereld viert in december de kerstdagen en de jaarwisseling. In veel landen iets meer vrijheid dan tijdens de covid pandemie. Het is de tijd om weer eens terug te blikken in het afgelopen jaar.

Het zal dan velen moeite kosten om daarbij vrolijkheid en blijheid uit te stralen. De situatie in de wereld heeft ons in vele opzichten met feiten en ‘fake news’ geconfronteerd welke voorheen voor onmogelijk werden gehouden. Waar kunnen we nog op vertrouwen?

Desondanks heeft het bestuur nog hoop dat in het jaar 2023 met uw steun meer aandacht komt voor versterking van de lokale democratie. Wij willen dat raadsleden goed gefaciliteerd worden om er als vertegenwoordiger van alle inwoners te zijn. Je kunt dan als raad de kans grijpen om het afkalven van de sociale gerechtigheid en samenhang in uw gemeente te stoppen.    

Gezag herwinnen

Met deze titel heeft de Raad voor het openbaar bestuur (ROB) onlangs de discussie geopend over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur. Als we gezag moeten herwinnen dan is dat er momenteel niet. In het boekje wordt onder gezag verstaan ‘vrijwillig aanvaarde macht’. Het is geen gemakkelijk leesbaar boekje voor zeer veel volksvertegenwoordigers. De ROB heeft in hoofdstuk 5 een agenda opgesteld voor het herwinnen van gezag. Daarin goede aanbevelingen die de onafhankelijke beroepsvereniging VPPG al sedert de oprichting in 1987 actief behandelt zoals:

  • Investeer in de bekwaamheid van het openbaar bestuur;
  • Investeer in de betrouwbaarheid van het openbaar bestuur;
  • Investeer in de betrokkenheid van het openbaar bestuur.

Het ROB roept het openbaar bestuur op na te denken over wat goed bestuur is. Een zeer opmerkelijke oproep! Wie moet daarover nadenken? Wie maakt de Wetten? Wanneer krijgen de raadsleden de tijd om daarover na te denken? En waarom in dit boekje geen aandacht over de wijze waarop in onze Grondwet is aangegeven wat goed bestuur inhoudt?

Door de ongrondwettelijke coalitievorming en ingevoerde kiesdrempels kan er nooit door alle inwoners een vrijwillig aanvaarde macht geaccepteerd worden. Hun stem telt niet mee en versterkt de huidige onvrijwillige macht.

Onze gouden speld drager Adrie Gaasbeek is op 25 november overleden (1936-2022)

Adri was geboren in Soesterberg. Hij begon zijn loopbaan aan de Uloschool op het eiland Terschelling. Al snel was hij actief als bestuurslid van een lokale partij. In 1973 verhuisde het gezin naar Diever en sloot Adri zich aan bij Gemeentebelangen Westerveld. Van 1991 tot 1999 was hij oprichter en statenlid van de Onafhankelijke Partij Drenthe. De provinciale partijen werkten landelijk samen in het platform Provinciale Onafhankelijke Groeperingen(POG). Dit platvorm werkte nauw samen met de VPPG. In 2001 werd Adri bestuurslid van de VPPG. Ik leerde Adri kennen als een gedreven en rechtvaardig mens die zich belangeloos inzette voor de samenleving. Hij schreef veel artikeltjes in het tijdschrift Interlokaal. Ook als lid van het bestuur van het wetenschappelijk instituut Ir. Marten Biermanstichting gaf hij blijk van zijn kijk op een autonome lokale democratie. Bij het afscheid in 2013 kreeg Adri de gouden speld uitgereikt en werd hij benoemd tot erelid van de VPPG.

Fons Zinken

Jaarwisseling

Het bestuur van de VPPG wenst u en uw geliefden een gezond en succesvol 2023. En hopen met de aan ons bestuur gegeven ‘vrijwillig aanvaarde macht’ uw positie als volksvertegenwoordiger te versterken.  

Voor meer informatie info@vppg.nl of aanmelding als lid via www.vppg.nl

In de volgende brief: “Een toekomst met de VPPG!”

PS: Wij stellen het zeer op prijs indien de brieven worden besproken met de leden van uw partij