Integriteitstoetsing

Doel van deze handreiking is het proces van werving en selectie van politieke
ambtsdragers door decentrale politieke partijen op het gebied van integriteit te
ondersteunen. Met (kandidaat) politieke ambtsdragers worden zowel kandidaat
volksvertegenwoordigers (raadsleden, leden provinciale staten en leden van het algemeen
bestuur van waterschappen (verder: AB-leden)) bedoeld, als kandidaat bestuurders
(wethouders, gedeputeerden en leden van het dagelijks bestuur van waterschappen
(verder: DB-leden)). Politieke partijen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid bij de
werving en selectie van deze politieke ambtsdragers.