Lid worden

Lidmaatschap VPPG 

Conform de NOTA VAN TOELICHTING ARTIKEL 3.3.4 Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, deze factuur doorsturen naar de gemeentelijke afdeling voor betaling van de contributie op rekeningnummer NL37 INGB 0000 0142 92 t.n.v. Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen onder vermelding van bovenvermeld factuurnummer.

  1. De contributie bedraagt € 75,- per jaar per raadslid of commissielid;
  2. Zodra alle raads- en commissieleden van een lokale politieke groepering lid zijn van de VPPG wordt ook de vereniging van de in de raad vertegenwoordigde groepering ondersteund op basis van artikel 33 lid 2 Gemeentewet.
  3. De contributiebetaling aan de VPPG vindt als volgt plaats. Het raadslid of commissielid ontvangt van de VPPG de factuur voor de contributie en laat deze vervolgens betalen door de gemeente.
  4. Indien alle raadsleden en commissieleden aangemeld worden als lid van de VPPG, ontvangt de fractievoorzitter de factuur. De fractievoorzitter laat deze vervolgens betalen door de gemeente. 
  5. De kosten voor niet partijpolitiek georiënteerde scholing en vorming van raads- en commissieleden via de VPPG academie, komen ook ten laste van de gemeente