Over de academie

Als raadslid, ondersteuner of bestuurslid van een lokale partij of groepering word je vaak geregeerd door de waan van de dag. Van commissie naar raadvergadering, de media, de onderlinge samenwerking en zeker voor de lokale partijen, het contact met de burger. Er wordt veel van je gevraagd en je bent nooit klaar. Daarom is het voor actieve leden van belang om regelmatig stil te staan bij het werk en jezelf te scholen in het functioneren in de politieke arena.

De VPPG-academie heeft als voornaamste doel de deelnemende partijen en groeperingen, te ondersteunen in de verdere ontwikkeling van de partij. Dat kan gaan om het ontwikkelen van visie van de partij, het vergroten van kennis, maar ook om het ontwikkelen van vaardigheden van de deelnemers.

De VPPG-academie is een belangrijk instrument voor de VPPG om haar leden verder te professionaliseren, doelstellingen uit te dragen en te realiseren.

De afgelopen jaren hebben wij de meest uiteenlopende trainingsonderwerpen mogen ontvangen.
Hieronder tref je een keuze uit de aanvragen waaraan wij met een maatwerktraining hebben kunnen voldoen.

De onderwerpen vallen in zes categorieën uiteen:

 1. Training Debatteren en Presenteren 
  Klik voor uitgebreide informatie

 2. Staatsinrichting
  De eerste les voor ieder raadslid en voor iedere bestuurder behoort een inleidend lesje te zijn in het staatsrecht. Want juist hier gaat het over de rechtspositie van lokale partijen en de raadsleden

 3. Teamvorming
  Samenwerken, vergaderen en besluitvorming, conflicthantering & onderhandelen

 4. Missie, visie, strategie
  Van wensen, doelen naar actie met resultaat 

 5. Het politieke handwerk
  Debatteren, presenteren, omgaan met de pers 

 6. Portefeuille-invulling
  De vakkennis die nodig is om de rol te vervullen: financiën, beleid ontwikkelen, omgaan met nieuwe wetgeving van het rijk

 

De marktconforme kosten van de cursussen worden door de gemeente betaald volgens het Rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden. Indien de hele fractie lid is van de vakvereniging VPPG dan krijgt de groepering korting.