Welkom bij de VPPG

De VPPG is de onafhankelijk vakbond voor raadsleden.
De VPPG ondersteund onafhankelijke lokale politieke partijen.
De VPPG verzorgt via de VPPG-academie scholingen
De VPPG adviseert en ondersteund lokale partijen bij GR verkiezingen (2022)

 

Regiobijeenkomsten

Na de succesvolle regionale bijeenkomst in Kerkrade houden we op zaterdag 4 september een bijeenkomst in Rotterdam en op 25 september een bijeenkomst in Zwolle.

 

Regiobijeenkomst zaterdag 4 september, in Rotterdam.

Locatie: Gebouw de Poort, Molenwaterweg 33, Rotterdam

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 zullen de lokale groeperingen zich goed moeten voorbereiden. Er worden steeds meer eisen gesteld aan raadsleden. Zij bepalen immers het beleid in de gemeente en controleren of het college van B&W de opdrachten naar wens van de raad uitvoert.
Het vertrouwen in de volksvertegenwoordigers en bestuurders is op een dieptepunt aangeland. Onder andere de coronapandemie, coalitievorming landelijk, IKL-affaire in Limburg en Omtzigts functie elders, hebben de falende bestuurscultuur bloot gelegd. Ook het zeer centralistisch denken van de landelijke politieke partijen ondermijnt de autonome positie van de gemeenteraad. Dat blijkt uit het rapport van de universiteit van Tilburg “Lokale kiezers: lokale keuzes?”. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zullen weer alle landelijke kopstukken het land platlopen om hun partijleden te steunen en daarmee de kiezers misleiden. Het bestuur van de VPPG wil met de regiobijeenkomsten de (kandidaat)raadsleden voorbereiden om met vakkennis de kiezers te overtuigen van de ongrondwettelijke acties van de landelijke politieke partijen.  

De bijeenkomst is in de vorm van een workshop met als thema: ‘Gemeenteraad: Hét fundament van onze democratische rechtstaat’.

Aanmelden via gerrit.dejonge@vppg.nl

 

Regiobijeenkomst zaterdag 25 september, Zwolle

Locatie: gebouw de Blazende Veiligheid, Deventerstraatweg 28, Zwolle

10.00 uur:        Inloop
10.15 uur:        Welkom door Gerrit de Jonge, voorzitter VPPG
10.30 uur:        Workshop met onder andere de volgende thema’s zal:​​​

  • Positie gemeenteraad in duale stelsel;
  • Het vrije mandaat van het raadslid;
  • Rechtspositie raadslid;
  • Integriteit;
  • Hoe zou de groepering zich kunnen profileren in de huidige bestuurlijke situatie?
  • Workshop voor kandidaat raadsleden.

13.00 uur: Sluiting door de voorzitter.

Steeds meer grote opgaven worden door het Rijk opgepakt. Vooralsnog lukt het echter niet om daarbij gelijkwaardig samen te werken met gemeenten. De belangrijkste oorzaken daarvoor zijn onduidelijke verwachtingen over en weer en weinig kennis bij het Rijk van wat er echt speelt in de gemeenten. Kamerleden hebben de handen vol aan beleidsontwikkeling en controle van de uitvoering waardoor het voor hen onmogelijk is om te weten wat er speelt in de gemeentelijke samenlevingen. Voor een meer effectieve en efficiënte samenwerking tussen Rijk en gemeenten dient allereerst het Rijk in te zien dat het raadswerk, in de huidige ingewikkelde samenleving, een dagtaak is. Tevens dienen de raadsleden betere ondersteuning te krijgen. Daarbij denkt de VPPG aan een gelijkwaardige structuur zoals bij de Kamerleden wordt toegepast.

Kortom: Gaan de lokale groeperingen voor versterking van hun positie als volksvertegenwoordigers die de belangen van hun inwoners behartigen? Het raadslid vertegenwoordigt immers alle inwoners van de gemeente (artikel 7 Gemeentewet). Het is deel van de gemeenschap en opereert los van de bijzondere belangen binnen zijn eigen leefomgeving.

Aanmelden via gerrit.dejonge@vppg.nl

 

=========================================================================

Professionaliseringsslag website VPPG 

Onze website krijgt momenteel een make-over en is straks een stuk gebruiksvriendelijker!

Tot die tijd onze excuses voor het ongemak.

Voor vragen kunt u terecht op info@vppg.nl.

=========================================================================

 

Welkom bij de VPPG

De VPPG is de onafhankelijk vakbond voor raadsleden.
De VPPG ondersteund onafhankelijke lokale politieke partijen.
De VPPG verzorgt via de VPPG-academie scholingen
De VPPG adviseert en ondersteund lokale partijen bij GR verkiezingen (2022)

Algemene ledenvergadering 26 september 2020

Tijdens de algemene ledenvergadering van 26 september jl. zijn er bestuurswisselingen geweest, het bestuur van de VPPG is als volgt samengesteld:

Secretariaat
VPPG
Postbus 459
7730 AL Apeldoorn
055-5690922
info@vppg.nl

 

Op verzoek van de algemene ledenvergadering is het bestuur aan de slag met het ontwikkelen van een regio-indeling.
De eerste houtskoolschets ziet er als volgt uit:

Regio Provincies Bestuurders
Noord Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel Gerrit de Jonge
Midden Gelderland, Flevoland, Noordoost Utrecht Mark Reijerman, Antoon Huigens
Noordwest Noord Holland, zuidwest Utrecht Gerrit De jonge
Zuidwest Zuidholland, Zeeland, zuidwest Brabant Mark Reijerman, Antoon Huigens
Zuid Zuidoost Brabant, Limburg Fons Zinken

Vanuit het hoofdbestuur zal per regio een bestuurslid als aanpreekpunt worden aangesteld. Om dit meer gestalte te kunnen geven zoekt het bestuur leden die zitting willen nemen in een regionale werkgroep (aanmelden kan via info@vppg.nl).

Het bestuur is op verzoek van de leden bezig met het opstellen van een visie 2021 – 2025 en stelt hiervoor een manifest op. Medio maart zullen de visie en manifest op deze website te vinden zijn.