Welkom bij de VPPG

Ledenvergadering 10 september 2022

De VPPG houdt haar Algemene Ledenvergadering op 10 september a.s. met een inloop vanaf 10.00 uur.

Locatie: Business Center het Wisselspoor aan de 2e Daalsedijk 8D in (3551 EJ) Utrecht.

Vrij parkeren en op loopafstand van het NS station.

Aanmeldingen via info@vppg.nl of bel 055 5690922

Agenda en stukken volgen per mail of op aanvraag.

 

----------------------------------------------------------

Beste Raadsleden,

Van harte gefeliciteerd met jullie benoeming. De verkiezingen zijn voor veel lokale groeperingen gunstig verlopen. Dat is een goede stap op weg naar een echte autonome lokale democratie. Maar gelet op het opkomstpercentage hebben wij nog een lange weg te gaan. Daarom dit bericht dat ik u stuur als vicevoorzitter van de VPPG, de onafhankelijke beroepsvereniging voor raadsleden.

Via Partij Nieuw Limburg (PNL) en het landelijke Platform Onafhankelijke Groeperingen (POG) heb ik sinds 1987 veel energie gestopt in verbetering van de positie van raadsleden in de lokale democratie. Ik was van 1993-2003 lid van Provinciale Staten Limburg. In die functie heb ik de Onafhankelijke Senaats Fractie (OSF) opgericht.. Met als doel om via de Eerste Kamer de grondwettelijke kansengelijkheid voor lokale partijen in de wetten vastgelegd te krijgen.  

Vandaar ook dit korte bericht aan u als lokale leden van een politieke groepering. Ik maak mij grote zorgen over de toekomst van de gemeenteraad als belangrijkste bestuursorgaan van onze democratische rechtstaat. Veel burgers, waar u verantwoordelijk voor bent, komen in de knel. Denk aan de toeslagenaffaire, energietransitie en jeugdzorg. Het vertrouwen in ons centralistisch systeem daalt snel.

Zoals u weet, bepaalt u samen met alle andere raadsleden de komende vier jaar de ontwikkeling en het welzijn in uw gemeente. U controleert of de ambtelijke organisatie het door de raad gewenste beleid ook daadwerkelijk uitvoert. Dat vraagt tevens uw inzet ter bescherming van de grondrechten van de inwoners om te voorkomen dat zij belanden in ongewenste procedures.  

De VPPG als onafhankelijke beroepsvereniging voor raadsleden kan en wil u, ongeacht uw politieke kleur, daarbij ondersteunen. Onze 36 jarige ervaring met de lokale groeperingen is belangrijk om u te begeleiden naar een echte democratische rechtstaat waarbij de gemeenteraad het fundament is. Het huidige centralisme leidt wereldwijd tot ernstige conflicten zoals in Oekraïne en is geen rem op de verdere opwarming van de aarde. Mensen bewust maken van de gevolgen van beleid moet beginnen in de wijken en buurten van jullie gemeente.

Vandaar mijn vraag aan u, wordt als fractie van de lokale groepering in de gemeenteraad lid van de VPPG en laten we samen dat waarmaken waar Nederland sterk in is om het juiste te doen voor de hele samenleving. Laten we dat waar Nederland groot mee is geworden versterken en laten we elkaar moedig de maat nemen als het van belang is.

Nederland heeft nu meer dan ooit krachtige zelfbewuste en sterke onafhankelijke raadsleden nodig die alle inwoners vertegenwoordigen.

Vandaar mijn hoop en het vertrouwen dat u lid wordt of blijft om samen de gewenste verandering te brengen in onze bestuursstructuur en bestuurscultuur. Te beginnen in de lokale democratie als fundament van een echte democratische rechtstaat.

 

Heel veel succes de komende raadsperiode.

Hartelijke groet,
Fons Zinken