Trainers

Fons Zinken en Wil Princen  zijn beiden zeer ervaren trainers en (team)coaches.

Zij begeleiden de vragen die op dat gebied bij de VPPG academie binnen komen.

Voor de inhoudelijke vragen zoeken zij, met hulp van bestuursleden en soms via de nieuwsbrief, dé juiste deskundige.

Zou u het leuk vinden om op inhoudelijk vlak cursussen te geven via de VPPG academie?

Stuur ons dan een mail.

Fons Zinken

Staatsinrichting: De grondwettelijke functie van het raadslid in het autonome gemeentebestuur.

 

Wil Princen

 

 Jan Langelaar 

 

Docent gemeentelijke financiën.

“Elk raadslid kan lezen, maar niet elk raadslid kan cijfers lezen. De jaarlijkse begroting is voor veel raadsleden een complex kaderstellend document dat alleen voor financiële specialisten te begrijpen is” hoor je veel raadsleden zeggen.

Jan Langelaar werkt al zijn hele leven binnen het publieke domein en beschikt over veel kennis en ervaring op het terrein van de gemeentelijke financiën. Hij is lang gemeentesecretaris geweest en was ook actief als raadslid en wethouder.

Hoe werkt het Gemeentefonds, hoe is de financiering van de Jeugdzorg geregeld, hoe zit de grondexploitatie in elkaar, allemaal vragen waar hij een antwoord op weet.

Om invloed uit te kunnen oefenen moet je eerst weten hoe het zit. Als docent geeft Jan trainingen en workshops die raadsleden niet alleen inzicht geeft in de begroting maar ook aangeeft waar je als raadslid op moet letten.

 

In de workshops leert hij de deelnemers

·         hoe je begrotingen en jaarrekeningen kunt lezen;

·         waar de valkuilen en de verwonderpunten in een begroting of jaarrekening kunnen zitten;

·         over welke onderwerpen je welke financiële vragen kunnen stellen;

·         hoe je de besluitvorming kunt beïnvloeden op basis van verkregen inzichten.

 

Geen theoretische beschouwingen maar met de begroting uit je eigen gemeente in de hand neemt hij de deelnemers mee.

Wil jij ook goed beslagen ten ijs komen ? Neem contact op met Fons Zinken 06-44855311