Bestuursleden

Contactgegevens

Antoon Huigens - Secretaris
antoon.huigens@vppg.nl
055-5690922

Fons Zinken - Vicevoorzitter/ penningmeester
fons.zinken@vppg.nl
06-44855311

Herman Tomas - 2de Penningmeester
herman.tomas@vppg.nl
06-27017646

 

Wie is het bestuur?

Even voorstellen:  “Fons Zinken”

Over mijzelf

Opgegroeid in een gezin met tien kinderen. Mijn ouders hadden een eigen bedrijf dat geleid werd door mijn moeder. Ik ben een generalist met een voorkeur voor de bestuursrechtelijke processen binnen de overheid. Bij de opleiding landmeetkunde aan de HTS Utrecht was het vak ‘Recht’ een van de hoofdvakken. Aan het Instituut voor Sociale Wetenschappen (ISW) studeerde ik hogere bedrijfsleiding. Daarna PAO-computergebruik in de Ruimtelijke Ordening aan de VU te Amsterdam. Ik voel mij het meest aangetrokken tot organisaties die ontwikkelingsgericht bezig zijn met een sterke nadruk op het mensgerichte.

Ik was o.a. actief als jeugdleider bij scouting en het vrije jeugdwerk, bestuurslid van de Nederlandse Bond van Gemeenteambtenaren, actief lid van de Toer- en Wielerclub Echt en 10 jaar voorzitter/penningmeester, 10 jaar voorzitter van de Recreatiesportvereniging Kranenbroek en tevens voorzitter van de Stichting Wegatletiek Echt. Ik ben de oprichter en voorzitter van harmonie 'de Groosbloazers', speel in het huisorkest van de Zorggroep, ben imker en biologisch tuinier. 

Politiek

Lid van het CDA (1974-1986) en bekleedde daarin diverse functies. Vanaf 1986 lid Partij Nieuw Limburg, publiceerde ‘De Nieuwe Samenleving’ (1990) en was lid Provinciale Staten (1993 – 2003) waarvan de laatste 6 jaar fractievoorzitter. Ik ben de oprichter van de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) en het daaraan gelieerde politiek wetenschappelijk instituut ‘Stichting Ir. Marten Bierman’.

Publicaties: ‘Gestolen energie’ (2000) over een duurzame samenleving, ‘De provider ben ik’ (2000) over preventie in de jeugdzorg, ‘De geleenbeek tussen Benzenrade en Millen’ (2000) over de stroomgebiedsbenadering als basis een integraal gebiedsgericht beleid, ‘Ik hoor de ezels balken. Wanneer komt daar een ende aan’ (2002) over de bestuursrechtelijke afdwaling van de Grondwet en ‘De kracht van onafhankelijke politieke partijen’ (2005) over de ontstaansgeschiedenis van de politiek onafhankelijke lokale en provinciale partijen.

  • 2004 – 2007 voorzitter politieke vereniging Leefbaar Nederland. Deze vereniging was op basis van de door mij ontwikkelde PoN-filosofie (Partijen op Niveau).
  • vanaf mei 2007 vicevoorzitter van de VPPG.
  • vanaf 2009 – 2020 voorzitter VPPG.

 

Even voorstellen:  “Antoon Huigens”

Over mijzelf

Mijn liefde voor het zelfbeschikkingsrecht geldt als rode draad in mijn leven. Als jurist en politiek dier
werk ik er 24x7 aan om dit voor mensen te bereiken. En in mijn vrije tijd mag ik me graag bezig houden
met culturele geschiedenis en het luisteren naar jazzmuziek. Ik groeide op in een samengesteld
notarisgezin van 7 in Arnhem en studeerde Nederland Recht in Nijmegen. Daar leerde ik de noodzaak
van samenwerking en conflicthantering. Ik ben 54 jaar en heb twee kinderen, een dochter van 15 die
deels bij mij en mijn ex woont en een zoon van 18 die medicijnen studeert. Zelf ben ik nu raadslid van
de gemeenteraad van Apeldoorn en partijleider van GemeenteBelangen aldaar. Daarnaast ben ik
verbonden aan een klein advocatenkantoor in Apeldoorn en Rome met de focus op Italië.

Jij & ik 2020 - 2021

Een van de oprichters van onze lokale partij in Apeldoorn, Theo van Swoll, zette zich in voor de VPPG en
in 2018 ben ik in zijn voetsporen getreden. Het zoeken naar de verbinding binnen de ‘lokale familie’ zie
ik als de enige weg om de positie van lokale raadsleden te versterken. Dat is nodig om weerstand te
kunnen bieden aan landelijke initiatieven om zaken top-down voor ons te regelen in plaats van met ons.
De onafhankelijkheid van volksvertegenwoordigers volgt weliswaar in artikel 67 lid 3 Grondwet, maar
het is geen geheim dat in de praktijk de partijtop van landelijke partijen bepaalt wat ook lokaal de klok
slaat. De doelstelling van VPPG om die onafhankelijke positie te ondersteunen spreekt mij dus erg aan.
Met een VPPG als flexibele service organisatie die concreet haar leden vanuit hun lokale verenigingen
steunt kan dat. Ik draag daar graag aan bij als secretaris, want als we het “thuis” op orde hebben
kunnen we samen de boer op gaan. Daarom ben ik graag jullie kandidaat om die stappen te gaan zetten
zoals beschreven in ons toekomstdocument. Laat me dus gerust weten waar jullie concreet en op korte
termijn behoefte aan hebben, dan ga ik er direct mee aan de slag!

Ervaring in politiek

  • 2018 – heden Raadslid Apeldoorn (GemeenteBelangen/Platform Plaatselijke Belangen)
  • 2019 Kandidaat Europese Parlement (Partij Van de Regio)
  • 2019 Kandidaat Provinciale Staten Gelderland (Lokale Partijen Gelderland)