Bestuursleden

Contactgegevens

Fons Zinken - Voorzitter / 1e Penningmeester
fons.zinken@vppg.nl
06-44855311

Sylvia - Hannak Bosklopper - Vicevoorzitter / Secretaris                                                                            sylviahannak.bosklopper@vppg.nl                                                                                                                            06-87900254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Herman Tomas - Bestuur Ondersteuner
herman.tomas@vppg.nl
06-27017646

Wie is het bestuur?

Even voorstellen:  “Fons Zinken”

Over mijzelf

Opgegroeid in een gezin met tien kinderen. Mijn ouders hadden een eigen bedrijf dat geleid werd door mijn moeder. Ik ben een generalist met een voorkeur voor de bestuursrechtelijke processen binnen de overheid. Bij de opleiding landmeetkunde aan de HTS Utrecht was het vak ‘Recht’ een van de hoofdvakken. Aan het Instituut voor Sociale Wetenschappen (ISW) studeerde ik hogere bedrijfsleiding. Daarna PAO-computergebruik in de Ruimtelijke Ordening aan de VU te Amsterdam. Ik voel mij het meest aangetrokken tot organisaties die ontwikkelingsgericht bezig zijn met een sterke nadruk op het mensgerichte.

Ik was o.a. actief als jeugdleider bij scouting en het vrije jeugdwerk, bestuurslid van de Nederlandse Bond van Gemeenteambtenaren, actief lid van de Toer- en Wielerclub Echt en 10 jaar voorzitter/penningmeester, 10 jaar voorzitter van de Recreatiesportvereniging Kranenbroek en tevens voorzitter van de Stichting Wegatletiek Echt. Ik ben de oprichter en voorzitter van harmonie 'de Groosbloazers', speel in het huisorkest van de Zorggroep, ben imker en biologisch tuinier. 

Politiek

Lid van het CDA (1974-1986) en bekleedde daarin diverse functies. Vanaf 1986 lid Partij Nieuw Limburg, publiceerde ‘De Nieuwe Samenleving’ (1990) en was lid Provinciale Staten (1993 – 2003) waarvan de laatste 6 jaar fractievoorzitter. Ik ben de oprichter van de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) en het daaraan gelieerde politiek wetenschappelijk instituut ‘Stichting Ir. Marten Bierman’.

Publicaties: ‘Gestolen energie’ (2000) over een duurzame samenleving, ‘De provider ben ik’ (2000) over preventie in de jeugdzorg, ‘De Geleenbeek tussen Benzenrade en Millen’ (2000) over de stroomgebiedsbenadering als basis een integraal gebiedsgericht beleid, ‘Ik hoor de ezels balken. Wanneer komt daar een ende aan’ (2002) over de bestuursrechtelijke afdwaling van de Grondwet en ‘De kracht van onafhankelijke politieke partijen’ (2005) over de ontstaansgeschiedenis van de politiek onafhankelijke lokale en provinciale partijen.

  • 2004 – 2007 voorzitter politieke vereniging Leefbaar Nederland. Deze vereniging was op basis van de door mij ontwikkelde PoN-filosofie (Partijen op Niveau).
  • vanaf mei 2007 vicevoorzitter van de VPPG.
  • vanaf 2009 tot heden voorzitter VPPG.