Nieuwsbrief 5 januari 2018

05-01-2018

Over de kennis en de integriteit van raadsleden en bestuurders en over de kennis van jongeren over democratisch burgerschap

Hoe verhouden de landelijke en de lokale partijen zich tot de democratie?

Landelijk is er veel discussie over kennis en integriteit van raadsleden en bestuurders
Na de verkiezingen voor de Tweede-Kamer en de kabinetsformatie, kondigden de landelijke partijen aan zich voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen. Overal kregen ze een podium van de media. En de NOS redactie maakte nog eens duidelijk dat zij geen hoge dunk hebben van de kwaliteit van de raadsleden van lokale partijen (nieuwsbrief 20 dec)  
 
Onderzoekers Geert te Dam en Anne Bert Dijkstra van de Universiteit van Amsterdam constateren dat scholieren weinig weten over gelijke rechten, een democratische samenleving en vreedzaam samenleven. Volgens het onderzoek houden veel docenten Burgerschapsonderwijs vast aan boeken en hebben Nederlandse leerlingen steeds minder kennis van het functioneren van de democratie. 

Provincie Limburg coördineert het traineeprogramma RichtingZuid voor Talentvol Limburg: een zestal jongeren kreeg de groepsopdracht voor het vergroten van politiek bewustzijn onder jongeren. 
De start was bij het Connect College in Echt-Susteren. De kick-off van het lesprogramma deden ze samen met de Limburgse Tweede Kamerleden Martijn van Helvert (CDA) en Rens Raemakers (D66). Bepaald geen onafhankelijke personen voor politieke opleidingen aan leerlingen en dat ook nog zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Veel opleidingen over politiek bewustzijn kun je bestempelen als verpakte campagnes ter bevestiging van de macht van de landelijke politieke partijen. 
 
Veel raadsleden, ook van lokale partijen weten niet goed wat hun plaats is als raadslid in onze grondwettelijke democratie. Zij laten zich te gemakkelijk meesleuren in een systeem (zeg maar gerust: politieke cultuur) waar de kiezers steeds minder vertrouwen in hebben. Het bestuur van de onafhankelijke vakvereniging VPPG roept daarom de lokale groeperingen op om gebruik te maken van de VPPG-academie voor goede opleidingen over de rechtstatelijke democratie. Hoe meer kennis je hebt en hoe beter je bent opgeleid hoe sterker je staat als volksvertegenwoordiger. 
Maak samen met de coördinator Wil Princen van ‘De Kunst van Anders’ een opleidingsprogramma voor dit jaar. De inwoners van uw gemeente hebben recht op deskundige raadsleden. De echte dienaren van het volk. 
Meldt u zich aan via academie@vppg.nl

 

Ingezonden oproep van Liekele de Boer van Lagere Lasten Dantumadiel

Raadsleden niet op stemburo in maart 2018

Aankomende raadsleden zoals leden van een kieslijst horen niet op stembureaus omdat zij een bepaalde politieke partij vertegenwoordigen. Ze maken gewild of ongewild reclame voor deze groep. Alleen neutrale personen die zelf geen politieke belangen hebben kunnen dergelijke functies vervullen. Gemeentes die integriteit willen uitstralen zorgen ervoor dat deze belangenverstrengeling niet plaats vindt. Stemlokalen horen overigens de hele dag open te zijn voor toezicht.