Nieuwsbrief 24 januari 2018

23-01-2018

Doe aub mee aan het onderzoek: "Hoe ervaart u het raadslidmaatschap?", lees ook de column van Scherpie en bekijk de nieuwe drempelbedragen Europese aanbestedingen.

Oproep: neemt u deel aan het onderzoek "Hoe ervaart u het raadslidmaatschap?"

In februari besteedt het MAX-discussieprogramma Hollandse Zaken aandacht aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Verreweg de meeste van 388 gemeenteraden moeten dan opnieuw worden gekozen. Lokale partijen zijn sinds de jaren ’90 aan een gestage opmars bezig. Ze trekken tot op heden meer dan een derde van alle uitgebrachte stemmen.

U bent actief voor één van deze lokale partijen. Wat is de reden voor uw inzet en uw verklaring van het succes? En hoe ervaart u het raadslidmaatschap? Hierover willen wij u graag wat vragen stellen en wat stellingen over voorleggen.

Klik op de link om met het onderzoek te starten: https://survey.enalyzer.com/?pid=rbuh5fes

Namens de redactie van Hollandse Zaken vast dank voor de moeite!

Met vriendelijke groeten,
Jos Krediet
Redacteur Hollandse Zaken

 

Nieuwe drempelbedragen Europese aanbestedingen 2018-2019

Decentrale overheden moeten bij overheidsopdrachten rekening houden met Europese drempelbedragen. Een overheidsopdracht die evenveel of meer dan het drempelbedrag bedraagt, moet volgens de aanbestedingsrichtlijnen Europees worden aanbesteed.
(De nieuwe drempelwaarden)

 

Column: Speertjes speerpunt

“Vrij mandaat”

Van de tijd dat Speertje nog op school zat en les kreeg over staatsinrichting herinnert Scherpie zich dat meester Jan met het krijtje op het schoolbord grifte:

Grondwet

Nederland is een gedecentraliseerde eenheidstaat met drie bestuurslagen

  • Het rijk
  • De provincie
  • De gemeente

Alle bestuurslagen hebben hun eigen verantwoordelijkheid en alle hier in gekozen volksvertegenwoordigers hebben zitting, met vrij mandaat. Deze vertegenwoordigers dienen onafhankelijk te handelen, in belang van de groep die zij vertegenwoordigen.

Speertje vraagt zich af hoe het kan dat de landelijke partijen zitting hebben in alle bestuurslagen en daar ook hun invloed nemen. Op deze wijze is er toch geen sprake van “vrij mandaat” voor de gekozen volksvertegenwoordigers?

Je zult zien dat in aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen van 21 maart veel landelijke volksvertegenwoordigers uit de catacomben komen om in de periferie hun verhaal te doen. Hoe is dit mogelijk, vraagt Scherpie zich, ons land kende toch drie bestuurslagen, die onafhankelijk van elkaar dienen te zijn. Daarnaast vraagt Scherpie zich af of die mannen en vrouwen vanuit Den Haag in ruil voor hun inzet loyaliteit vragen aan de lokale afdelingen. Dit is volgens Scherpie geen vrij mandaat!

Neem de in Ommen zittende lokale partij, de VOV. Volgens Scherpie is dat een partij die te werk gaat zo dat volgens de grondwet bedoeld is, namelijk: naar boven halen en ontdekken wat de inwoners willen. Daarnaast wil de VOV, als intermediair van de inwoners, deze munitie droppen in de gemeenteraad.

Een sterk punt volgens Scherpie is dat de VOV niet kijkt wie in de gemeenteraad iets inbrengt, maar wat er gebracht wordt. Slechts de boodschap is belangrijk, niet de boodschapper. Dit kan volgens Scherpie alleen maar door te kijken naar zaken die in het belang van Ommen zijn, en niet wat in belang van de landelijke politiek is.