Nieuwsbrief 22 december 2017

22-12-2017

Let op de deadline om gebruik te kunnen maken van de VPPG aanbieding voor materiaal voor de verkiezingscampagne . En over de Wet financiering politieke partijen (Wfpp)

Wees op tijd met uw campagnemateriaal
Samen inkopen is samen profiteren!
Hou rekening met de deadline voor aanmelding: 31 december

Zoals bekend biedt beroepsvereniging VPPG exclusief de mogelijkheid om al uw drukwerk voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 tegen extreem gunstige condities in te kopen. In samenwerking met Staples Copy & Print zijn we erin geslaagd om een prijsafspraak te maken, op basis van een collectieve inkoop van onder andere posters, flyers en visitekaartjes.
Ook voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld het drukken van verkiezingsprogramma’s, spandoeken, kleding, vlaggen en give-aways (gadgets) hebben we aantrekkelijke kortingen bedongen. Tevens kunt u hulp krijgen met het ontwerpen van de materialen. (meer informatie)


De Wet financiering politieke partijen in discussie
Een onafhankelijke commissie onder leiding van Kars Veling (ChristenUnie) onderzoekt of de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) doeltreffend is en wat de effecten zijn. Op 17 augustus 2017 heeft het bestuur van de beroepsvereniging VPPG overleg gevoerd met de voorzitter van deze Evaluatie- en adviescommissie Wfpp. Het gesprek was bij New Babylon Meeting Centre nabij station Den Haag Centraal. De heer Kars Veling zegde toe dat het verslag van het gesprek uiterlijk 23 september 2017 zou worden toegestuurd.

Ondanks herhaald verzoek en een brief aan het ministerie van BZK is de heer Veling tot op heden zijn belofte niet nagekomen. Over fatsoen gesproken!

Uit een artikel in Trouw blijkt nu dat de heer Veling de voorzitters van de landelijke partijen had uitgenodigd in een Haags café waar deze partijen hun mening mochten geven over de jaarlijkse subsidie van € 16,5 miljoen.

Het moge duidelijk zijn:
Het bestuur van de VPPG zet grote vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de commissie.

Word lid van de onafhankelijke beroepsvereniging VPPG om samen te strijden tegen de oneerlijkheid in de financiering van politieke partijen en de vervuiling van de gemeenteraadsverkiezingen door de kopstukken van de landelijke politieke partijen en de media!

Eendracht maakt macht