Partijdigheid BZK en VNG en de door hen verspreide misleidende informatie

01-12-2017

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn bewezen niet onafhankelijk. KIjk maar naar de subsidiestromen, de verkiezingscampagnes en de door hen verspreide misleidende informatie

BZK en VNG: niet onafhankelijk en verspreiden misleidende informatie

BZK en VNG zijn niet onafhankelijk en bevoordelen de landelijke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen

Bij de onlangs gehouden campagne voor de verkiezingen van de heringedeelde gemeenten in Friesland, Groningen en Gelderland, liepen de Haagse kopstukken van de landelijke partijen prominent mee om te helpen om hun leden op de raadszetel te heffen. Ook worden nu al congressen gehouden in de aanloop naar de verkiezingen van 21 maart.

Pechtold (D66) zei onder andere dit:
“Dit is het grote verschil tussen D66 en de puur lokale partijen. De lokale partijen zijn als een snelweg zonder afrit. Natuurlijk, de puur lokale partijen hebben wortels in de gemeenschap, maar geen toegang tot de boomtoppen van Brussel of het Binnenhof.” 

Hij geeft zichzelf en zijn hele D66 partij hiermee een brevet van democratisch onvermogen:
  1. Ten eerste bevestigt hij dat hun raadsleden een onderafdeling zijn van de landelijke partijen
  2. Ten tweede begrijpt hij kennelijk niet wat het vrije mandaat van volksvertegenwoordigers inhoudt
  3. Ten derde geeft hij te kennen dat hij achterkamertjespolitiek belangrijker vindt dan transparantie en de grondwettelijke autonomie van de gemeenten
     
Veel erger is dat ook hij weigert om de gemeenteraadsverkiezingen eerlijk te laten verlopen. Met rijkssubsidie zullen de landelijke partijen congressen organiseren voor de start van de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad.
En de media?
Die zullen met veel camera’s kritiekloos meelopen in dit kiezersbedrog.


VNG en BZK verspreiden opzettelijk misleidende informatie over contributiebetaling en weigeren dat te herstellen

VNG en BZK hebben destijds aan de gemeenten en griffies geschreven dat de VPPG een landelijke politieke partij is, gewoon een listig verzinsel, want ze weten beter.  

Daarom zouden, volgens hen, de gemeenten niet de contributie hoeven te betalen van raadsleden die lid zijn van de VPPG. Nu heeft zelfs de rechter bepaald dat de VPPG een beroepsvereniging is conform de rechtspositieregeling voor raads- en commissieleden. En dus was en is de gemeente wettelijk verplicht om het lidmaatschap betalen (uitspraak rechter). 

Tot op heden weigeren zowel de VNG als BZK en de vereniging van griffiers de uitspraak van de rechter bekend te maken aan de raadsleden. Het door de landelijke partijen en de VNG opgerichte Raadslid.Nu krijgt wel alle steun om leden te werven. Vaak worden zelfs gehele raden lid gemaakt zonder dat de raadsleden dat weten. Die VPPG zal dus de boomtoppen van Pechtold moeten buigen.

En als het aan van Zanen, de voorzitter van de VNG, ligt moet VPPG dat maar doen via de rechter. Waarmee hij duidelijk maakt dat de VNG er NIET is voor de lokale groeperingen.


Zorg op tijd voor het campagnemateriaal. Samen inkopen is samen profiteren! Schrijf u snel in!

De VPPG biedt u als beroepsvereniging en belangenbehartiger van de lokale politiek exclusief de mogelijkheid om al uw drukwerk voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 tegen extreem gunstige condities in te kopen.

In samenwerking met Staples Copy & Print zijn we erin geslaagd om een prijsafspraak te maken, op basis van een collectieve inkoop van onder andere posters, flyers en visitekaartjes. Ook voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld het drukken van verkiezingsprogramma’s, spandoeken, kleding, vlaggen en giveaways hebben we aantrekkelijke kortingen bedongen.

Ook kunt u hulp krijgen met het ontwerpen van de materialen (lees verder)