Nieuwsbrief 6 augustus 2018

04-09-2018

Het is de plicht van raadsleden om bij wetswijzigingen de belangen van de inwoners te waarborgen. Denk aan de Wet financiering politieke partijen (Wfpp), de wijzigingen van het parlementair stelsel, de verkozen/benoemde burgemeester.

Hebben lokale groeperingen soms ook een mening?

Na de vakantie staan belangrijke onderwerpen op de agenda van de Staten-Generaal. Dat zijn onder andere de Wet financiering politieke partijen (Wfpp), het rapport van de staatscommissie parlementair stelsel en de verkiezing/benoeming van de burgemeester.

Dit alles raakt de lokale democratie. Het is daarom de plicht van raadsleden om ook bij deze wetswijzigingen de belangen van de inwoners te waarborgen.
Hierover worden regionale bijeenkomsten georganiseerd zodat de beroepsvereniging VPPGook de visie van de lokale groeperingen kan vertolken in het overleg met de Staten-Generaal.

De Wfpp
Een commissie onder leiding van Kars Veling (CU) heeft rapport uitgebracht over de doeltreffendheid en de effecten van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp). In de vorige nieuwsbrief hebben we kort aandacht besteed aan dat rapport.
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is voornemens om kort na het zomerreces een integrale kabinetsreactie op het rapport van de commissie aan te bieden.

Tussenrapport staatscommissie
De staatscommissie parlementair stelsel onder leiding van Remkes (VVD) heeft opdracht gekregen om het parlementair stelsel en de parlementaire democratie door te lichten en zo nodig aanbevelingen te doen om het geheel toekomstbestendig te maken.

In een brief van 13 april 2016 (zie brief) aan de voorzitter van de Tweede-Kamer, de voorzitter van de Eerste-Kamer en de leden der Staten-Generaal, heeft het bestuur van de VPPG de zorg uitgesproken dat ook nu weer te zeer gekeken zal worden naar commissieleden uit de gevestigde landelijke politieke structuren. Wat neerkomt op de door velen vaak gebezigde uitdrukking: ‘de slager keurt zijn eigen vlees’.
Helaas is die vrees waarheid geworden. Van de acht commissieleden zijn er zes van een landelijke politieke partij afkomstig en de overige twee zijn professoren uit hun circuit.

Uit het rapport ‘De Tussenstand’ blijkt weer het centralistisch denken en het behoud van de macht van de landelijke politieke partijen. Aan de lokale democratie, als fundament van onze democratische rechtstaat, wordt geheel geen aandacht besteed. Dat voorspelt niet veel goeds voor het eindrapport.
De Haagse kaasstolp blijft intact.

Burgemeester kiezen?
Uit onderzoek in opdracht van VNG magazine blijkt dat lokale partijen diep verdeeld zijn over direct kiezen van een burgemeester.

Prof. Dr. J.Th.J. (Joop) van den Berg in een column in Parlement & Politiek

Veel decentralisaties hebben ingewikkelde uitvoeringstaken naar gemeenten verplaatst, maar die zijn heel vaak lang niet groot en sterk genoeg om die zelf uit te oefenen. Dus gaan zij samenwerken in regionale organen, die voor gemeenteraadsleden niet meer te volgen zijn, laat staan voor burgers. Vervolgens
richten ook zij markten in waarin instellingen met elkaar moeten concurreren om in opdracht overheidstaken uit te voeren. Een waar paradijs voor adviseurs, consultants en managers, maar de hel voor volksvertegenwoordigers.
            


Presentatie AVG tijdens VPPG congres
 

Tijdens het VPPG congres van 23 juni j.l. heeft Eef Koreneef (Informatiemanager aan Senatus Consultum en Eigenaar van AVGC (AVGConsultancy) een presentatie gehouden over de AVG. Zie ook zijn website.
In de Gemeenten moet nog veel werk verricht worden voor AVG. Eef Koreneef biedt namens AVGC de Gemeenten (via hun raadsleden) een quickscan aan. Hierdoor weet de Gemeenteraad voor een lage prijs in korte tijd waar men met de AVG staat en wat er nog moet gebeuren. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Koreneef.
Telefoon 06-54646450 
Mail eef@koreneef.nl

Gebruik de facebook pagina van de VPPG
 

Velen hebben de behoefte geuit om met elkaar in gesprek te kunnen komen over de actuele ontwikkelingen en zaken die ons bezighouden aangaande de lokale politiek en het gemeentebestuur. 
Dat kan op ons facebook pagina. Like de pagina en ga met elkaar in gesprek! 
https://www.facebook.com/LokaleRaadsleden/