Symposium 10 februari: “Democratie in relatie tot recht en politiek.”

07-09-2017

Op 10 februari was een juridisch symposium in de Broederkerk in Kampen met als titel ”Democratie, macht en recht”.

 Deelnemers aan de studie- en discussiemiddag waren juristen, filosofen, historici, politicologen, bestuurskundigen,beleidsmakers, politici en anderen die zich interesseren voor de fundamenten van democratie en rechtstaat. De organisatie was in handen van het Rudolf von Laun Instituut van de Geert Grote Universiteit. VPPG voorzitter Fons Zinken was daarbij aanwezig.

Er is sprake van een bestuurlijke en politieke vertrouwenscrisis, wereldbeelden botsen, bestaanszekerheden wankelen.en men vraagt zich af wat “democratie” is.
Volgens prof.mr. A.Q.C. Tak, de hoofdspreker van het symposium en auteur van Democratisch Manifest, is deze vraag tot op heden onbeantwoord gebleven in de wereldliteratuur en nationale en mondiale politiek.

Met veel vuur worden meningen verdedigd en tegenstanders verketterd over hoe staten zouden moeten zijn ingericht om het predikaat ‘democratisch’ te mogen voeren. Het blijven subjectieve meningen over de meest wenselijk geachte vorm van het openbaar bestuur en ze gaan allen mank vanwege het ontbreken van het noodzakelijke begripsmatige fundament. Vooral politici hebben gebruiken het begrip te pas en te onpas voor in feite antidemocratische doeleinden zoals macht uitoefenen.

“Democratie” is daarmee verworden tot een slogan voor de meest uiteenlopende idealen en doelstellingen. Zijn studie laat de ernstige misvattingen en misstanden zien waartoe dit heeft geleid in de verhouding tussen democratie, recht en politiek.

Wordt vervolgd.