Gecancelde herindeling, boze bestuurders sturen brandbrief en verbetering bestuurskracht

13-12-2017

Herindeling Heerlen/Landgraaf gecanceld door Minister Ollongren Boze wethouders, raadsleden en burgers sturen brandbrief tegen de samenvoeging van hun gemeenten Hoezo verbetering bestuurskracht? De gemeenteraden worden al decennia verwaarloosd.

Gecancelde herindeling, boze bestuurders sturen brandbrief en verbetering bestuurskracht


Minister Ollongren cancelt herindeling Heerlen/Landgraaf
Het belangrijkste argument dat al decennia wordt gebruikt om herindelingen door te voeren is: Het versterkt de gemeentelijke bestuurskracht.

Daarbij wordt steeds geredeneerd dat verbetering van de bestuurskracht toeneemt door het simpel samenvoegen van gemeenten tot gemeenten van liefst boven de 100.000 inwoners.

Wij vinden dit de domheid ten top! 
Het spruit niet voort vanuit de wens om de democratie te versterken maar uit het machtsdenken en de machtsbelustheid van de landelijke politieke partijen.
Immers: hoe groter de gemeente hoe onzichtbaarder en onbekender het raadslid. Gewoon vanwege het gebrek aan tijd om de volksvertegenwoordigende functie goed te vervullen.
En zoals uit het rapport 'Lokale kiezers, lokale keuzes?' blijkt, laten de kiezers van grote gemeenten hun stemvoorkeur voornamelijk bepalen door de prominenten van de landelijke partijen die voor de gemeenteraadsverkiezingen heel indringend in beeld komen bij hen. Waarmee de landelijke partijen eigenlijk de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen vervuilen.

Helaas helaas mogen ze daarbij rekenen op de volle medewerking en ondersteuning van de kritiekloze landelijke en regionale media.Als door een adder gebeten?
Wethouders, raadsleden en burgers van verschillende gemeenten door het hele land zijn met een brandbrief gekomen tegen het samenvoegen van hun gemeenten. Ze zijn woest en pikken het gedrag van de provincie niet langer: “De provincie neemt steeds vaker ongevraagd de touwtjes in handen, geeft misleidende informatie en dwingt gemeenten over de hoofden van de burger tot een fusie die niemand wil.” Aldus de brandbrief.

Nog niet juichen Limburg. Er zit een adder onder de gras!!
Minister Ollongren zal de provincie Limburg op korte termijn uitnodigen voor een overleg over het vervolg. Dat overleg zal mede gericht zijn op het maken van procesafspraken om de discussie over herindeling in de regio Parkstad Limburg zo spoedig mogelijk verder te kunnen brengen, in het belang van alle betrokkenen in de regio. Een nieuwe procedure schept voor de provincie en de uit te nodigen gemeenten de verplichting dat het overleg over herindeling in de regio open en reëel wordt gevoerd, zoals ook de afdeling Advisering onderstreept.De hoogste tijd voor verbetering van de bestuurskracht in onze democratische rechtstaat
De gemeenteraad, als het belangrijkste volk vertegenwoordigend orgaan, is decennialang ernstig verwaarloosd door de landelijke partijen die zich in het centrum van de macht bevinden. Dit gaat dwars tegen het gestelde in de Grondwet in.
Voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen kunnen de landelijke partijen mooie sier maken met rijkssubsidie om campagne te voeren. Met het deelnemen aan gemeenteraadsverkiezingen ondermijnen zij de grondwettelijke autonomie van de gemeenten.
Tevens is het een groot integriteitsrisico vanwege belangenverstrengeling en bevoorrechting van hun leden bij benoemingen en inhuren van advies via commissies, instituten, bureaus en bedrijven. De onafhankelijke prof. Twan Tak heeft na grondig onderzoek naar Democratie in relatie tot recht en politiek onder andere geconcludeerd dat de democratische rechtstaat gebaat is bij een verbod van vertegenwoordiging middels politieke partijen. De rechter heeft dat bevestigd in de uitspraak in de zaak betaling aan SP. (zie ook nieuwsbrief 7 dec.)

Een eerste aanzet tot verbetering van de bestuurskracht heeft de beroepsvereniging VPPG gegeven in hoofdstuk I van het model verkiezingsmanifest.
Volgende week behandelen wij hoofdstuk II:
‘Positie raadslid volgens de Grondwet’

 

ACTIE CAMPAGNEMATERIAAL

Denk aan uw campagnemateriaal!
Onze unieke aanbieding voor campagnemateriaal loopt ook nog. Onder het te bestellen campagnemateriaal vallen ook flyers.

Laat u zich bij het opstellen van uw teksten op flyer en website maar inspireren door een aantal leuzen die het belang van lokale partijen treffend weergeven