Nieuwsbrief 12 maart 2018

06-06-2018

Goede vooruitzichten voor lokale partijen: deze week Leefbaar Tynaarlo. En over de OSF: het klopt niet wat ze zeggen over hun inspanningen voor subsidiëring van de lokale partijen De ING: Wie zitten er in de Raden van Commissarissen en Bestuur?

De lokale partijen/groeperingen stomen wederom op naar winst!

Ultrakort campagnefilmpje: speerpunt Bestuurlijke integriteit
Bestuurlijke integriteit kan niet bestaan als het bestuur niet transparant en dus oncontroleerbaar is.
Hier een ultrakort en krachtig campagnefilmpje van Stadspartij Núwegein 


De kloof tussen burger en politiek gaat zeker ook over geld
Leefbaar Tynaarlo (foto) vindt dat het deels aan de onzichtbaarheid van de gemeente te wijten is dat de bestuurlijke hervormingen, ook in deze gemeente zijn gestagneerd. Daar waar de gevestigde orde zo 'n grote mond over had, is niet van de grond gekomen.
In voetbaltermen: bestuurlijk Tynaarlo speelt slecht omdat het middenveld zo zwak bezet is. Het College bereikt de lokale bestuurders niet, en lokale bestuurders het college niet.
Reden is het slecht in hun vel zitten van de raad.


Waarom kan de OSF de VPPG niet complimenteren met het voorlopige resultaat van de Wfpp hervormingen?

In de LOCOMOTIE van maart staat dat de OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie) al jaren actief is om de grootste ongelijkheid in de Nederlandse politiek glad te strijken. De OSF zou in haar contacten met de minister van BZK steeds aangedrongen hebben op een grondige verandering van de Wfpp.
Dat is dus gewoon niet waar. Je reinste lariekoek.
Alle inspanningen kwamen aldoor van de beroepsvereniging VPPG, zie de bijdrage van C.A. de Lange (OSF) in de senaat op 26 februari 2013. En wat deden de senatoren van de OSF? Die stemden destijds allemaal in met de Wfpp en de voorloper de Wspp. Met alle ongelijkheid van dien.  


Joris Luyendijk over de bonus van ING topman

"Ik kom uit een PvdA-nest, zeiden veel proteststemmers, want dat was de partij die types als Ralph Hamers kort zou houden. Het punt is dat de PvdA dat helemaal niet deed, aldus de boze kiezers. En erger nog: na zijn premierschap ging Wim Kok nota bene naar de Raad van Commissarissen van ING. Kok is daar nu weer weg maar wie zit er tegenwoordig in de Raad van Bestuur die namens de aandeelhouders van ING de eigenlijke baas van Ralph Hamers is? Oud-premier Jan Peter Balkenende van het CDA, die andere traditionele volkspartij waar bitter weinig van over is."
(Uit het AD)
 

Opmerkelijke uitspraak van Huib van Olden, CDA-wethouder en lijsttrekker in Den Bosch

"Als het aankomt op de lobby naar de provincie en de landelijke politiek slaan de lokale partijen geen deuk in een pakje boter."

Hij heeft niet eens in de gaten hoe duidelijk hij het met deze uitspraak maakt dat het allemaal draait om eigen belang en niet om het gemeentelijk belang. De gemeente is een autonome bestuurslaag.
Ergo: een schending van de bestuurlijke integriteit