Nieuwsbrief 9 april 2018

06-06-2018

Prachtige overwinning lokale partijen, De rechtbank oordeelt dat de VPPG wel een landelijke beroepsvereniging is met professionaliseringsoogmerk Interview VPPG voorzitter in de Limburger en uitgebreid gesprek op BNR radio met Jörgen Raymann

Alle lokale partijen: VAN HARTE GEFELICITEERD!
De gemeenteraadsverkiezingen zijn glorieus verlopen voor de lokale groeperingen.
De gestadige toename van stemmers op plaatselijke en onafhankelijke groeperingen (nu 33%) is een duidelijk politiek signaal aan de overheid. De burger kiest steeds vaker voor plaatselijke en onafhankelijke politiek:

  1. omdat de inwoners centraal gesteld worden;
  2. omdat plaatselijke politiek niet landelijk gestuurd moet en mag worden;
  3. omdat leden van landelijke politieke partijen gebonden zijn aan de beslissingen van hun landelijk georiënteerde verenigingen en van hen onvoorwaardelijke loyaliteit wordt geëist;
  4. omdat plaatselijke politiek pragmatisch is en dus met beide benen op de grond staat.
     

Het verheugt de beroepsvereniging VPPG dat er meer democratische en bovendien onafhankelijke politieke groeperingen opstaan in de eerste en belangrijkste democratische bestuurslaag! Anno 2018 gaat er steeds meer en nadrukkelijker zeggingskracht van uit.

Maak nu uw keuze!
Lokale groeperingen mogen nu, na de geweldige winst, zeker niet op hun lauweren gaan rusten.
Er moet nog veel werk verricht worden om de gemeentelijke autonome positie te versterken. Die zelfstandige en onafhankelijke positie kan alleen door raadsleden bevochten worden. Daarbij is een landelijke beroepsvereniging noodzakelijk. Want raadsleden moeten meer en betere faciliteiten krijgen om hun functie als volksvertegenwoordiger goed te kunnen vervullen. Daarvoor dienen wetten en besluiten door de Staten-Generaal aangepast te worden.

U kunt kiezen uit twee door de VNG erkende beroepsverenigingen. De echt onafhankelijke beroepsvereniging VPPG of de door de landelijke partijen gedomineerde beroepsvereniging Raadslid.nu. Bedenk dat de landelijke politieke partijen er alles aan zullen doen om hun positie in de lokale democratie te versterken ten koste van de lokale groeperingen en van de kiezers.

Ter ondersteuning van uw keuze verwijzen wij naar het goed gesprek in de BNR radio-uitzending van 21 maart en naar het artikel in de Limburger waarin een interview van de voorzitter over "Democratie of Democratuur". 

Bent u nog geen lid van de VPPG, meldt u zich dan aan via onze website www.vppg.nl

 
Bekendmaking VNG over VPPG contributie
In antwoord op de vraag van de gemeente Ommen of de VPPG een beroepsvereniging is, gaf de VNG het volgende antwoord:

“Onlangs heeft de VNG op basis van de juridische uitspraak van de rechtbank besloten dat de VPPG wel als beroepsvereniging moet worden aangemerkt ex artikel 13 lid 3 Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, omdat er nu jurisprudentie is waarop de VPPG zich kan beroepen.

De rechtbank oordeelt dat de VPPG wel een landelijke beroepsvereniging is met professionaliseringsoogmerk.

Gelet op het belang van het rechterlijk vonnis en een goed lokaal bestuur, adviseren we op basis van de huidige wettekst in het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden om de contributie ex artikel 13 lid 3 van de VPPG te vergoeden.
Op grond van artikel 13 lid 1 Rechtspositie raads- en commissieleden is bepaald dat niet-partij politieke scholing kan worden vergoed. Deze uitleg heeft tot gevolg dat als de VPPG als beroepsvereniging kwalificeert en niet-partij politieke scholing verzorgt die gericht is op het ambt (cursus en vaardigheden als raadslid) en niet een cursus gericht op lokale partij politiek, dan kan de gemeente dat vergoeden.
NB: In de nieuwe harmonisatie en moderniseringsslag voor de rechtspositie van de decentrale politieke ambtsdragers (3e tranche), worden door BZK de eisen voor de beroepsverenigingen mogelijk stringenter geformuleerd.
Echter, zolang deze nieuwe rechtspositieteksten er nog niet zijn, geldt bovenstaand antwoord”.


Het door de VNG toegevoegde cursief versterkt het vermoeden van het bestuur van de VPPG dat de landelijke partijen de macht over de lokale groeperingen willen versterken. Des te meer reden om lid te worden van de VPPG.


Lokale partijen zijn niet méér beinvloedbaar dan landelijke partijen
Sinds de opmars van Pim Fortuyn is het een bewuste strategie van landelijke politici om lokale politici weg te zetten als prutsers of amateurs, zegt hoogleraar ­lokale politiek Marcel Boogers. ‘In het begin werd dat bevestigd, maar inmiddels zijn lokale partijen een serieuze machtsfactor. Ze kunnen prima meeregeren.’ 
Lees hier het artikel van Binnenlands Bestuur