Nieuwsbrief 31 januari 2018

30-01-2018

Doe mee aan het onderzoek van Omroep MAX over de lokale politiek, kom naar de Meerpaal op 5 maart en naar het rondetafelgesprek van BiZa over diverse wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling

Onderzoek: MAX-discussieprogramma Hollandse Zaken  

Omroep MAX doet, met steun van de VPPG, een onderzoek ter voorbereiding van het discussieprogramma Hollandse Zaken. Daarbij komen vragen aan bod als: 

Bent u actief voor een lokale partij? 
Wat is de reden voor uw inzet en uw verklaring van uw succes?
Hoe ervaart u het raadslidmaatschap?
Hierover willen wij u graag wat vragen stellen en wat stellingen over voorleggen. 
  

Klik op deze link om met het onderzoek te starten:

Namens de redactie van Hollandse Zaken, gesteund door de VPPG, vast dank voor de moeite! 

 

Kom naar ‘De Meerpaal’ in Dronten op maandag 5 maart 2018  

Daar vindt de PPR reünie plaats van 13:00 – 17:00 uur.  
Meld je wel eerst aan als deelnemer op pprreunie2018@outlook.com

Voor meer informatie => http://pprreunie2018.nl/ 

Wie kent nog de Politieke Partij Radicalen? Oud partijleden, vrienden en geïnteresseerden kunnen die middag praten over de huidige lokale politiek in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. 
Diezelfde maandag 5 maart (20:00 – 22:00 uur) organiseert GroenLinks Dronten - ook in ‘De Meerpaal’ - een bijeenkomst met Bas de Gaay Fortman over Grondwet en Lokaal Bestuur. Wie dat wil kan ‘doorstromen’ van de reünie-bijeenkomst naar deze politiek-inhoudelijke vorming. Tussendoor kun je goed eten in het Meerpaal-restaurant!  

Omdat Bas de Gaay Fortman over Grondwet en Lokaal Bestuur een inleiding houdt, zal de voorzitter van de VPPG, Fons Zinken, daar aanwezig zijn.  

Het deelnemen van de landelijke partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen is namelijk in strijd met de Grondwet! 

 

Over herindelingen en de nieuwe gemeente Hoeksche Waard 

Afgelopen vrijdag 26 januari was in Strijen een hoorzitting over de samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. De nieuw te vormen gemeente zal circa 85.700 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van bijna 324 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019. De Vaste commissie Binnenlandse Zaken houdt een hoorzitting / rondetafelgesprek op 31 januari 2018 van 10:00 - 12:30 uur over diverse wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling.