Lid worden

Lidmaatschap VPPG 

Op basis van artikel 13 lid 3 van het Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden dient de gemeente de contributie aan de beroepsvereniging VPPG te vergoeden.

De contributie van de beroepsvereniging VPPG is op basis van artikel 13 Rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden als volgt:

  1. De contributie bedraagt € 50,- per jaar per raadslid of commissielid;
  2. Zodra alle raads- en commissieleden van een lokale politieke groepering lid zijn van de VPPG wordt ook de vereniging van de in de raad vertegenwoordigde groepering ondersteund op basis van artikel 33 lid 2 Gemeentewet.
  3. De contributiebetaling aan de VPPG vindt als volgt plaats. Het raadslid of commissielid ontvangt van de VPPG de factuur voor de contributie en laat deze vervolgens betalen door de gemeente.
  4. Indien alle raadsleden en commissieleden aangemeld worden als lid van de VPPG, ontvangt de fractievoorzitter de factuur. De fractievoorzitter laat deze vervolgens betalen door de gemeente. 
  5. De kosten voor niet partijpolitiek georiënteerde scholing en vorming van raads- en commissieledenvia de VPPG academie, komen ook ten laste van de gemeente