Open inschrijving Praktijktrainingen VPPG Academie

Nieuw - Workshop Gemeente Financiën

Datum: zaterdag 18 april 2020
Tijd: 10.00 tot 14.30 uur, inclusief lunch.
Locatie: Lange Viestraat 351 te Utrecht.
Docent: Jan Langelaar

Open inschrijving: workshop ‘Gemeentefinanciën’
Ter voorbereiding van de jaarlijkse begroting zullen binnenkort in alle gemeenteraden de Kadernota (ook wel Perspectief- of Voorjaarsnota genoemd) worden behandeld waarin het beleid voor 2021 wordt uitgestippeld. Bij die gelegenheid heeft de raad de mogelijkheid prioriteiten en sturing te geven op basis waarvan de begroting wordt opgesteld. Hét moment dus om als fractie of als raadslid daar invloed op uit te oefenen.

Programma
De workshop is praktisch ingericht en zoveel mogelijk toegespitst op de begroting van uw eigen gemeente.
Het programma bestaat uit een drietal blokken.

 1. Wat zijn de belangrijkste instrumenten, procedures en begrippen m.b.t. de kadernota?
 2. Hoe komt de gemeente aan z’n geld? Wat kun je daar als raad mee?
 3. Waar geeft de gemeente het geld aan uit? Hoe weet je of er veel of weinig wordt uitgegeven aan bepaalde taken en wat daarvan de reden is? Hoe stuur je bij?

Ter voorbereiding op de workshop wordt een documentatiemap toegestuurd.

 

NIEUW – Training ‘Effectief vergaderen’ 

Datum: zaterdag 25 april 2020
Tijd: 10.00 tot 14.30 uur, inclusief lunch
Plaats: Lange Viestraat 351, Utrecht
Trainer: Wilga Janssen

Open inschrijving: training ‘Effectief vergaderen’
Vergaderen… Tja, het hoort er bij’ verzuchtte onlangs een fractievoorzitter. En dat klopt. Een goede effectieve vergadering zorgt er voor dat je goed voorbereid de raadszaal in stapt. Als voorzitter heb je een belangrijke rol in het effectief, efficiënt en in goede werksfeer laten verlopen van de vergadering. Daarom organiseren we voor de voorzitters van vergaderingen deze training waarin we met elkaar de punten op de vergader i zetten.

Programma
Voorafgaand aan deze training, neemt de trainer met elk van de deelnemers contact op om haar/zijn vragen en leerpunten te bespreken. Op basis daarvan maken we een programma.

Zelf denken we aan onderwerpen als:

 • doelgericht vergaderen,
 • het BOB model,
 • afspreken en aanspreken,
 • discussies begeleiden,
 • omgaan met lastige vergadertypes,
 • beslissen of laten beslissen.

En natuurlijk gaan we dat vooral veel oefenen.
Bij de training hoort een hand-out.

 

Nieuwe datum – Training ‘debatteren en presenteren’ 

Datum: zaterdag 9 mei 2020 (nieuwe datum ivm Corona-maatregelen) 
Tijd: 10.00 tot 14.30 uur inclusief Lunch 
Plaats: Lange Viestraat 351, Utrecht 
Trainer: Wilga Janssen 
 
Open inschrijving: training Debatteren en Presenteren 
Natuurlijk wist je dat van tevoren wel… als lid van een fractie moet je goed van de tongriem gesneden zijn. Je moet jezelf, je partijstandpunten, je voorstellen goed kunnen presenteren. Je moet soepel kunnen reageren op vragen en kritische kanttekeningen van anderen. Maar hoe doe je dat nou effectief en handig? Welke handige tips en tools zijn daarvoor?  

Programma 
Om het debatteren en presenteren beter onder de knie te krijgen, organiseert de VPPG deze training. Het is een actief (oefenen) programma met ruimte voor vragen, persoonlijke feedback en tips. Het materiaal en de oefeningen zijn gebaseerd op de debatsport. Vaste onderwerpen zijn: pathos, ethos, logos; de standaardgeschilpunten; argumenteren; presenteren.  Bij de training hoort een hand-out. 
 


Algemene informatie (geldt voor alle trainingen)

Locatie 
LaVie congrescentrum, Lange Viestraat 351, Utrecht (ingang is in het bedrijvengebouw rechts naast de Bijenkorf; 030 - 234 00 88;  www.lavieutrecht.nl) Op korte loopafstand van het Centraal Station Utrecht en Hoog Catharijne. Met een parkeergarage onder het gebouw. 
 
Aanmelding  
Aanmelding kan via deze pagina.
LET OP: Geef bij 'vragen/opmerkingen' aan voor welk van de drie programma’s jij je aanmeldt.
 
Kosten per training 
Deelname, incl. lunch + locatie kosten: € 197,-- 
Het inschrijfgeld dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de  training op de rekening te staan: 
IBAN: NL37 INGB 0000014292 t.n.v. VPPG te Nieuwegein  
 
Er zijn maximaal 8 plaatsen voor de training en 12 plekken voor de workshop beschikbaar. 
De training gaat door als er minimaal 5 deelnemers zijn die vooraf betaald hebben.  
 
En verder 

 • Wil je een training of workshop voor je hele fractie? Dat kan natuurlijk ook. Dan komt de trainer de training geven op een door jullie gewenste en geregelde locatie. 
   
 • De kosten worden door de gemeente betaald volgens het Rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden. Het gaat niet af van uw fractievergoeding. Informeer bij uw griffier.  

 
Vragen?
 
Bel of mail onze contactpersoon en trainer voor de VPPG academie, mevrouw Wilga Janssen. Zij is te bereiken via w.janssen@dekunstvananders.nl en telefoonnummer 06-55797832