Open inschrijving Praktijktrainingen VPPG Academie

Nieuw - Workshop Staatsinrichting  

- Wat is mijn grondwettelijke functie als raadslid in het autonome gemeentebestuur?

- Wat zijn de belangrijkste artikelen in de Gemeentewet? Welke rol heb ik als raadslid tegenover het College van B&W?

- Wat betekent bijvoorbeeld het overdragen van bevoegdheden aan het College?

- Er wordt steeds gesproken over mijn achterban. Wie zijn dat en hoe dien ik die te vertegenwoordigen?

- Ik hoor veel over integriteit en integer handelen. Welke consequenties heeft dat in mijn dagelijks leven?

Fractie

- Er is bij onze fractieleden onduidelijkheid en onzekerheid over het herkennen en goed oppakken van de eigen rol.

- Hoe zorgen wij voor duidelijkheid en eigen initiatief?

- Men heeft moeite met het afbakenen van eigen taken en ruimte geven aan anderen voor hun taken. Hoe doorbreken we dat?

- Onze wethouder is min of meer in het diepe gegooid. Hij heeft zichzelf wel staande weten te houden, maar heeft tegelijk daarmee de afstand tot de fractie vergroot. Wij willen die relatie weer versterken.

- Wij verliezen nog veel energie in details en elkaar controleren. Hoe kunnen wij dit doorbreken?

- Wij missen een gezamenlijke missie en hebben daardoor moeite met het vasthouden van hoofdlijnen. Wij willen tot een gezamenlijk gedragen missie komen.

- Wij zijn een lokale partij en hebben geen speciale kleur. We merken dat we voor de lange termijn wel weten hoe we politiek willen bedrijven, maar niet precies wat we willen bereiken.

  Hoe richten wij onze partij zodanig in dat wij ook voor de lange termijn consistent beleid kunnen voeren?

- Hoe vullen wij onze rol van coalitiepartij in, na jaren van oppositie voeren?

- Hoe zorgen wij voor een herkenbaar geluid in de raad, terwijl wij ook de (brede) coalitie steunen?

- Hoe krijgen wij aandacht van de pers?

- Wij hebben behoefte aan een cursus debatvaardigheden.

- Wij willen de boodschap goed overbrengen. Hoe doen wij dat?

- In de coalitie moeten wij strategisch onderhandelen. Hoe?

- Onze fractie bestaat na ons laatste succes uit nogal wat nieuwe mensen, deze moeten het handwerk nog leren. Wij zoeken een vaardigheidstraining: hoofdzaken van bijzaken scheiden, argumenteren, PR.

- Onze griffie blijft wat ondersteuning betreft in gebreke. De andere partijen worden vanuit hun landelijke organisatie ondersteund en maken geen bezwaar. Wat is de oplossing?

 

Workshop betekent dat deelnemers niet alleen maar luisteren. Individuele vragen en ideeën zijn altijd welkom tijdens de hele sessie. Theorie en praktijk komen zoveel mogelijk samen.

 

Workshop Gemeente Financiën

Datum: datum volgt
Tijd: 10.00 tot 14.30 uur, inclusief lunch.
Locatie: Lange Viestraat 351 te Utrecht.
Docent: Jan Langelaar

Open inschrijving: workshop ‘Gemeentefinanciën’
Ter voorbereiding van de jaarlijkse begroting worden in alle gemeenteraden de Kadernota (ook wel Perspectief- of Voorjaarsnota genoemd) behandeld. Bij die gelegenheid heeft de raad de mogelijkheid prioriteiten en sturing te geven op basis waarvan de begroting wordt opgesteld. Hét moment dus om als fractie of als raadslid daar invloed op uit te oefenen.

Programma
De workshop is praktisch ingericht en zoveel mogelijk toegespitst op de begroting van uw eigen gemeente.
Het programma bestaat uit een drietal blokken.

 1. Wat zijn de belangrijkste instrumenten, procedures en begrippen m.b.t. de kadernota?
 2. Hoe komt de gemeente aan z’n geld? Wat kun je daar als raad mee?
 3. Waar geeft de gemeente het geld aan uit? Hoe weet je of er veel of weinig wordt uitgegeven aan bepaalde taken en wat daarvan de reden is? Hoe stuur je bij?

Ter voorbereiding op de workshop wordt een documentatiemap toegestuurd.

 

Training ‘Effectief vergaderen’ 

Datum: datum volgt
Tijd: 10.00 tot 14.30 uur, inclusief lunch
Plaats: Lange Viestraat 351, Utrecht
Trainer: 

Open inschrijving: training ‘Effectief vergaderen’
Vergaderen… Tja, het hoort er bij’ verzuchtte onlangs een fractievoorzitter. En dat klopt. Een goede effectieve vergadering zorgt er voor dat je goed voorbereid de raadszaal in stapt. Als voorzitter heb je een belangrijke rol in het effectief, efficiënt en in goede werksfeer laten verlopen van de vergadering. Daarom organiseren we voor de voorzitters van vergaderingen deze training waarin we met elkaar de punten op de vergader i zetten.

Programma
Voorafgaand aan deze training, neemt de trainer met elk van de deelnemers contact op om haar/zijn vragen en leerpunten te bespreken. Op basis daarvan maken we een programma.

Zelf denken we aan onderwerpen als:

 • doelgericht vergaderen,
 • het BOB model,
 • afspreken en aanspreken,
 • discussies begeleiden,
 • omgaan met lastige vergadertypes,
 • beslissen of laten beslissen.

En natuurlijk gaan we dat vooral veel oefenen.
Bij de training hoort een hand-out.

 

Training ‘debatteren en presenteren’ 

Datum: datum volgt
Tijd: 10.00 tot 14.30 uur inclusief Lunch 
Plaats: Lange Viestraat 351, Utrecht 
Trainer: 
 
Open inschrijving: training Debatteren en Presenteren 
Natuurlijk wist je dat van tevoren wel… als lid van een fractie moet je goed van de tongriem gesneden zijn. Je moet jezelf, je partijstandpunten, je voorstellen goed kunnen presenteren. Je moet soepel kunnen reageren op vragen en kritische kanttekeningen van anderen. Maar hoe doe je dat nou effectief en handig? Welke handige tips en tools zijn daarvoor?  

Programma 
Om het debatteren en presenteren beter onder de knie te krijgen, organiseert de VPPG deze training. Het is een actief (oefenen) programma met ruimte voor vragen, persoonlijke feedback en tips. Het materiaal en de oefeningen zijn gebaseerd op de debatsport. Vaste onderwerpen zijn: pathos, ethos, logos; de standaardgeschilpunten; argumenteren; presenteren. Bij de training hoort een hand-out.  


Algemene informatie (geldt voor alle trainingen)

Locatie 
LaVie congrescentrum, Lange Viestraat 351, Utrecht (ingang is in het bedrijvengebouw rechts naast de Bijenkorf; 030 - 234 00 88;  www.lavieutrecht.nl) Op korte loopafstand van het Centraal Station Utrecht en Hoog Catharijne. Met een parkeergarage onder het gebouw. 
 

Kosten per training 
Deelname, incl. lunch + locatie kosten: prijs op aanvraag
Het inschrijfgeld dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de  training op de rekening te staan: 
IBAN: NL37 INGB 0000014292 t.n.v. VPPG te Echt
 
Er zijn maximaal 8 plaatsen voor de training en 12 plekken voor de workshop beschikbaar. 
De training gaat door als er minimaal 5 deelnemers zijn die vooraf betaald hebben.  
 
En verder 

 • Wil je een training of workshop voor je hele fractie? Dat kan natuurlijk ook. Dan komt de trainer de training geven op een door jullie gewenste en geregelde locatie. 
   
 • De kosten worden door de gemeente betaald volgens het Rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden. Het gaat niet af van uw fractievergoeding. Informeer bij uw griffier.  

 
Vragen?
 
Bel of mail onze contactpersoon en trainer voor de VPPG academie Fons Zinken, via fons.zinken@vppg.nl / telefoonnummer 06-44855311