Academie

Als raadslid, ondersteuner of bestuurslid van een lokale partij of groepering word je vaak geregeerd door de waan van de dag. Van commissie naar raadvergadering, de media, de onderlinge samenwerking en zeker voor de lokale partijen, het contact met de burger. Er wordt veel van je gevraagd en je bent nooit klaar. Daarom is het voor actieve leden van belang om regelmatig stil te staan bij het werk en jezelf te scholen in het functioneren in de politieke arena.

De VPPG-academie heeft als voornaamste doel de deelnemende partijen en groeperingen, te ondersteunen in de verdere ontwikkeling van de partij. Dat kan gaan om het ontwikkelen van visie van de partij, het vergroten van kennis, maar ook om het ontwikkelen van vaardigheden van de deelnemers.

De academie is een samenwerkingsverband tussen VPPG en De Kunst van Anders. De Kunst van Anders is een professioneel trainings- en adviseringsbureau dat zich richt op communicatie, samenwerken en leidinggeven.
De VPPG-academie is een belangrijk instrument voor de VPPG om haar leden verder te professionaliseren. doelstellingen uit te dragen en te realiseren.

De afgelopen jaren hebben wij de meest uiteenlopende trainingonderwerpen mogen ontvangen.
Hieronder tref je een keuze uit de aanvragen waaraan wij met een maatwerktraining hebben kunnen voldoen.

De onderwerpen vallen in zes categorieën uiteen:

 1. Training Debatteren en Presenteren (Nieuw) 
  Op zaterdag 14 september 2019 in Utrecht. Klik voor uitgebreide informatie

 2. Staatsinrichting
  De eerste les voor ieder raadslid en voor iedere bestuurder behoort een inleidend lesje te zijn in het staatsrecht. Want juist hier gaat het over de rechtspositie van lokale partijen en de raadsleden

 3. Teamvorming
  Samenwerken, vergaderen en besluitvorming, conflicthantering & onderhandelen

 4. Missie, visie, strategie
  Van wensen, doelen naar actie met resultaat 

 5. Het politieke handwerk
  Debatteren, presenteren, omgaan met de pers 

 6. Portefeuille-invulling
  De vakkennis die nodig is om de rol te vervullen: financiën, beleid ontwikkelen, omgaan met nieuwe wetgeving van het rijk

 

De marktconforme kosten van de cursussen worden door de gemeente betaald volgens het Rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden. Indien de hele fractie lid is van de vakvereniging VPPG dan krijgt de groepering korting.

 

===================================================================================

 

Het raadswerk volgens de Grondwet


De VPPG-academie biedt opleidingen die gericht zijn op de functie-eisen van een raadslid op basis van onze Grondwet.
Uniek in ons land.

Het bestuur van de VPPG is dan ook van mening dat (kandidaat)raadsleden van lokale groeperingen zoveel mogelijk gebruik maken van deze niet politiek getinte opleidingen. De kosten komen, conform het Rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, ten laste van de gemeente.

De grondwettelijke eisen waaraan een raadslid dient te voldoen:

 • Het raadslid stemt naar eigen goeddunken en niet in opdracht van een ander (artikel 27 Gemeentewet; Artikel 67 lid 3 Grondwet; Uitspraak rechter in de zaak tegen de SP).

 • Het raadslid vertegenwoordigt alle inwoners van de gemeente (artikel 7 Gemeentewet). Het is deel van de gemeenschap en opereert los van de bijzondere belangen binnen zijn eigen leefomgeving.

 • Het raadslid moet meer zijn dan zijn eigen ik. Het dient:
  o  liefde en belangstelling te hebben voor de gemeenschap
  o  de gave te ontwikkelen om de belangen van de inwoners tot de zijne te maken via raadsbesluiten
  o  een open oog en oor te hebben voor wat er leeft, voor al de noden en behoeften. Ook die buiten de eigen gemeente
  o  een scherp verstand te hebben om het gewicht te bepalen aan elk bijzonder belang dat in de gemeente speelt
  o  een fijn gehoor te ontwikkelen om de toon in de raadzaal te regelen, opdat zijn stem geen wanklank wordt in het algemeen akkoord
  o  vrijwillig een dienende plaats in te nemen tussen de gemeenschap

 • Het raadslid bezit communicatieve vaardigheden in het contact met de inwoners. Dat betekent o.a. integer handelen en dat is geven, niet om te nemen en dienen, niet om buit te maken.

 • Het raadslid dient zich te verdiepen in voornemens en besluiten van de andere overheden om ook daarover van gedachte te wisselen met de inwoners.

In onze snelle ingewikkelde samenleving is deze functie onmogelijk goed in te vullen als bijbaantje. Daarom streeft de vakvereniging VPPG naar een dagtaak. Om dat financieel te onderbouwen heeft het bestuur de minister van BZK verzocht om de totale kosten van het huidige volk vertegenwoordigend systeem in alle bestuurslagen transparant te maken.