Nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief 6 augustus 2018

Wordt er wel rekening gehouden met de mening van lokale groeperingen?
Wat zijn de ontwikkelingen rond de Wfpp?
Wat is de stand van zaken bij de staatscommissie?
Lee
s meer

Nieuwsbrief 9 juli 2018

De minister van BZK, het bestuur van de VNG en de VvG (de vereniging van griffiers) handelen sinds 2014 in strijd met het Rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden. Zelfs na uitspraak van de rechter Lees meer

 

Nieuwsbrief 5 juni 2018

Veel raadsleden en commissieleden zijn begonnen aan een nieuwe periode van vier jaar om hun gemeente te besturen. En veel kiezers hebben gekozen voor verandering. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Lees meer

 

Uitnodiging ALV en Congres dd 23 juni 2018

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering en VPPG Congres Zaterdag 23 juni 2018 van 10.00 uur (inloop) tot 15.30 uur Seats2Meet Hoog Catharijne Utrecht. Lees meer

 

Nieuwsbrief 9 mei 2018

Belangrijke brief van de VPPG aan alle raads- en commissieleden en besturen van lokale groeperingen. Over de vele redenen waarom het goed is dat u lid wordt van de VPPG.
Lees meer

Nieuwsbrief 9 april 2018

Prachtige overwinning lokale partijen, De rechtbank oordeelt dat de VPPG wel een landelijke beroepsvereniging is met professionaliseringsoogmerk Interview VPPG voorzitter in de Limburger en uitgebreid gesprek op BNR radio met Jörgen Raymann. Lees meer


Nieuwsbrief 12 maart 2018

Goede vooruitzichten voor lokale partijen: deze week Leefbaar Tynaarlo. En over de OSF: het klopt niet wat ze zeggen over hun inspanningen voor subsidiëring van de lokale partijen De ING: Wie zitten er in de Raden van Commissarissen en Bestuur? Lees meer

Nieuwsbrief 8 maart 2018

Ollongren vs Democratie: de minister roept gemeenten op om zetelroof aan te pakken. Agenderen vs Praten: Woerden over de verkeersknelpunten. Landelijke partijen vs Moraal: moralisme ondergeschikt aan eigen belang en aan de centjes. Lees meer

Nieuwsbrief 26 februari 2018

De kwestie campagneborden van Papendrecht, de uitwerking van de Wfpp en de stemmingmakerij rond lokale partijen met holle beweringen over criminele infiltratie. Lees meer

Nieuwsbrief 23 februari 2018

Over het verkiezingsmanifest van BRUG-M in de gemeente Meerssen / Over de subsidie aan partijen die aan de raadsverkiezingen mee doen / en een quote over dictators en democraten om over na te denken. Lees meer

 

______________________________________________________________________________________________________________

Subsidie aan partijen die aan de raadsverkiezingen mee doen


De Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen (Wfpp) adviseert om 6,8 miljoen euro beschikbaar te stellen voor lokale groeperingen en gemeentelijke afdelingen van landelijke partijen. (Document downloaden)

De commissie stelt voor om subsidie toe te kennen aan alle deelnemers aan de lokale verkiezingen die ten minste één zetel halen, dus zowel de lokale partijen als de afdelingen van de landelijke partijen.

De hoogte van het subsidie bedrag zou gerelateerd moeten zijn aan het aantal inwoners van de gemeente.
Door de hoogte van het subsidiebedrag te verbinden aan de grootte van gemeente geeft dit bedrag uitdrukking aan de zwaarte en complexiteit van de taak waar partijen en afdelingen in hun gemeenten voor staan.

De commissie is van mening dat bureaucratie kan worden voorkomen door de verdeling van de subsidie van 6,8 miljoen euro te verstrekken via het Gemeentefonds. Aan dit fonds zouden bedragen kunnen worden toegevoegd op basis van het aantal inwoners in een gemeente of provincie, zoals al vermeld.
Vervolgens kunnen er in een bestuursakkoord nadere afspraken tussen het Rijk enerzijds en de gemeenten anderzijds worden gemaakt over de manier waarop de subsidie verdeeld wordt.

Aangezien de taken van de partijen in het gemeentelijk bestuur aanzienlijk omvangrijker zijn dan die van de partijen in het provinciaal bestuur, ligt het voor de hand dat het overgrote deel van de nieuwe subsidie naar de partijen en afdelingen in het gemeentelijk bestuur zal gaan.

Het bestuur van de beroepsvereniging VPPG is van mening dat de verdeling aan lokale partijen en landelijke partijen dient te geschieden op basis van het aantal uitgebrachte stemmen op de lijst die minstens een zetel heeft behaald.

Wij nemen als voorbeeld: de verkiezingen in Meierijstad 2017
Subsidie Meierijstad:79.980 inw.; 79980 : 17.000.000 X € 6.800.000 = € 31.991,96.

In 2017 zijn er 25883 geldige stemmen uitgebracht. Per stem krijgt iedere groepering € 1,24.
Jaarlijkse subsidie per partij is dan:

  • Team Meierijstad (TEAM): 7.276 stemmen = € 8.993,30 (11 zetels)
  • CDA: 6.496 stemmen = € 8.029,20 (9 zetels)
  • VVD: 2.482 stemmen = € 3.067,80 (3 zetels) SP: 2.475 stemmen = € 3.059,15 (3 zetels)
  • Hart voor Schijndel: 1.975 stemmen = € 2.441,14 (3 zetels) Blanco lijst 7: 1.491 stemmen = € 1.842,90 (2 zetels)
  • P.v.d.A.: 1.435 stemmen = € 1.773,69 (2 zetels)
  • D66: 1.205 stemmen = € 1.489,41 (1 zetel)
  • Gemeentebelang Meierijstad: 1.048 stemmen = € 1.295,35 (1 zetel).


Het VPPG-bestuur is van mening dat de verdeling van de subsidie door het aantal kiezers moet worden bepaald en niet door het aantal leden van de partij zoals de commissie voorstelt. 

 

_______________________________________________________________________________________________________________