Trainingsonderwerpen

De afgelopen jaren hebben wij de meest uiteenlopende trainingonderwerpen mogen ontvangen.
Hieronder tref je een keuze uit de aanvragen waaraan wij met een maatwerktraining hebben kunnen voldoen.

De onderwerpen vallen in vier categorieën uiteen:

 1.  Teamvorming 

 • “Er is bij onze fractieleden onduidelijkheid en onzekerheid over het herkennen en goed oppakken van de eigen rol. Hoe zorgen wij voor duidelijkheid en eigen initiatief?”
 • “Men heeft moeite met  het afbakenen van eigen taken en ruimte geven aan anderen voor hun taken. Hoe doorbreken wij dat?”
 • “Onze wethouder is min of meer in het diepe gegooid. Hij heeft zichzelf wel staande weten te houden, maar heeft tegelijk daarmee de afstand tot de fractie vergroot. Wij willen die relatie weer versterken.”
 • “Wij verliezen nog veel energie in details en elkaar controleren. Hoe kunnen wij dit doorbreken?”

 2.  Strategie

 • “Wij missen een gezamenlijke missie en hebben daardoor moeite met het vasthouden van hoofdlijnen. Wij willen tot een gezamenlijk gedragen missie komen.”
 • “Wij zijn een lokale partij, en hebben geen speciale kleur. We merken dat we voor de lange termijn wel weten hoe we politiek willen bedrijven, maar niet precies wat we willen bereiken. Hoe richten wij onze partij zodanig in dat wij ook voor de lange termijn consistent beleid kunnen voeren?”
 • “Hoe vullen wij onze rol van coalitiepartij in, na jaren van oppositie voeren?”
 • “Hoe zorgen wij voor een herkenbaar geluid in de raad, terwijl wij ook de (brede) coalitie steunen?”

 3.  Politiek handwerk:

 • “Geef ons handvatten voor de omgang met de media.”
 • “Hoe krijgen wij aandacht van de pers?”
 • “Wij hebben behoefte aan een cursus debatvaardigheden.”
 • “Wij willen de boodschap goed overbrengen. Hoe doen wij dat?”
 • “In de coalitie moeten wij strategisch onderhandelen. Geef ons tips en trics”
 • “Onze fractie bestaat na ons laatste succes uit nogal wat nieuwe mensen, deze moeten het handwerk nog leren. Wij zoeken een vaardighedentraining: hoofdzaken van bijzaken scheiden, argumenteren, PR.”

 4.  Portefeuille-invulling

 • “Onze griffie blijft wat ondersteuning betreft in gebreke. De andere partijen worden vanuit hun landelijke organisatie ondersteund en maken geen bezwaar. Maar wij hebben nu echt behoefte aan trainingen gemeentefinanciën en ruimtelijke ordening, gericht op de nieuwe omgevingswet.”

Ook een vraag voor de academie?
Vul het formulier hieronder in ( academie@vppg.nl ) of bel: 06 47691325