Als raadslid, ondersteuner of bestuurslid van een lokale partij of groepering word je vaak geregeerd door de waan van de dag. Van commissie naar raadvergadering, de media, de onderlinge samenwerking en zeker voor de lokale partijen, het contact met de burger. Er wordt veel van je gevraagd en je bent nooit klaar. Daarom is het voor actieve leden van belang om regelmatig stil te staan bij het werk en jezelf te scholen in het functioneren in de politieke arena.

De VPPG academie heeft als voornaamste doel de deelnemende partijen en groeperingen, te ondersteunen in de verdere ontwikkeling van de partij. Dat kan gaan om het ontwikkelen van visie van de partij, het vergroten van kennis, maar ook om het ontwikkelen van vaardigheden van de deelnemers.

De academie is een samenwerkingsverband tussen VPPG en De Kunst van Anders. De Kunst van Anders is een professioneel trainings- en adviseringsbureau dat zich richt op communicatie, samenwerken en leidinggeven.
De VPPG academie is een belangrijk instrument voor de VPPG om haar leden verder te professionaliseren. doelstellingen uit te dragen en te realiseren.

Aanbod van de academie

De academie heeft een standaardprogramma en een maatwerkaanbod: in overleg met de partij wordt dan bepaald wat er moet worden georganiseerd en worden keuzes gemaakt.

De vragen vanuit de partijen die al aan de academie hebben deelgenomen, vallen in vier categorieën uiteen:

Teamvorming

Fracties, coalities, raadsleden en ondersteuners, bestuursleden, wethouders, alle betrokkenen moeten met elkaar kunnen samenwerken met het oog op het gewenste resultaat. Daarvoor is het nodig om verwachtingen uit te spreken, gezamenlijke doelen te bepalen en irritaties en verschilpunten te benoemen. In maatwerktrajecten kan De Kunst van Anders daarin begeleiding en coaching bieden.

Missie, Visie en Strategie

Strategie is stapsgewijs vormgeven van missie en visie. Samen de missie en de visie bepalen vraagt een aantal gestructureerde stappen en werkvormen, om zo te komen tot een invulling waar iedereen achter kan staan. De strategie wordt bepaald door de betrokkenen in gesprek met elkaar te brengen, doelen en prioriteiten te bepalen en samen een goed werkbaar document op te stellen.

Politieke vaardigheden

Hierbij denken we aan:

 • Integriteit,
 • kennis van de eigen functie
 • Presenteren
 • Bijeenkomsten leiden
 • Vergaderen
 • Debatteren
 • Profileren
 • Omgaan met pers
 • Omgaan met social media

In het standaardprogramma besteden we hier al veel aandacht aan.

Inhoudelijke trainingen

Soms zijn er inhoudelijke trainingen nodig. Bijvoorbeeld over procedures en het lezen van beleidsstukken. Daarvoor kan De Kunst van Anders bemiddelen bij het vinden van geschikte trainers en adviseurs. Ook in het netwerk van VPPG zijn voldoende mensen die hierin iets te bieden hebben.

Standaardprogramma

Het standaardprogramma van de academie bestaat uit vaardigheidstrainingen op het gebied van: (steeds onderwerp en deelonderwerpen)

 • Presenteren
  • Presenteren algemeen
  • Presenteren voor doelgroepen
 • Vergaderen in groepen of commissies
  • Ideeënvorming
  • Besluitvorming
  • Het leiden van vergaderingen
 • Debatteren
  • Debatteren basis
  • Debatteren vervolg
 • Profileren: In bijeenkomsten en in de media.
 • Omgaan met pers
 • Gebruik maken van pers en social media

Standaardprogramma’s bestaan in principe uit één dagdeel en kunnen indien gewenst gecombineerd worden. Ook bij standaardprogramma’s houden we rekening met lokale omstandigheden en wordt de inhoud waar nodig aangepast aan de doelgroep.

Voor het standaardprogramma gaan we in 2017 ook werken met de mogelijkheid tot open inschrijving. De deelnemer kan zich dan individueel aanmelden voor een training en zal die dan volgen in een groep die bestaat uit meerdere deelnemers van diverse partijen uit verschillende gemeenten.