Lid worden

Lidmaatschap VPPG 

Op basis van artikel 13 lid 3 van het Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden dient de gemeente de contributie aan de beroepsvereniging VPPG te vergoeden.

De contributie is als volgt vastgesteld:

  1. contributie bedraagt € 50 per raadslid en per commissielid;
  2. Zodra alle raads- en commissieleden van een lokale politieke groepering lid zijn van de VPPG wordt ook de vereniging van de in de raad vertegenwoordigde leden automatisch lid van de VPPG.
  3. De contributiebetaling aan de VPPG gaat als volgt plaatsvinden. Het raadslid of commissielid ontvangt van de VPPG de factuur voor de contributie en laat deze vervolgens betalen door de gemeente.