Zwolle, 25 september

Regiobijeenkomst zaterdag 25 september, Zwolle

Locatie: gebouw de Blazende Veiligheid, Deventerstraatweg 28, Zwolle
10.00 uur:        Inloop
10.15 uur:        Welkom door Gerrit de Jonge, voorzitter VPPG
10.30 uur:        Workshop met onder andere de volgende thema’s zal:​​​

  • Positie gemeenteraad in duale stelsel;
  • Het vrije mandaat van het raadslid;
  • Rechtspositie raadslid;
  • Integriteit;
  • Hoe zou de groepering zich kunnen profileren in de huidige bestuurlijke situatie?
  • Workshop voor kandidaat raadsleden.

13.00 uur: Sluiting door de voorzitter.

Steeds meer grote opgaven worden door het Rijk opgepakt. Vooralsnog lukt het echter niet om daarbij gelijkwaardig samen te werken met gemeenten. De belangrijkste oorzaken daarvoor zijn onduidelijke verwachtingen over en weer en weinig kennis bij het Rijk van wat er echt speelt in de gemeenten. Kamerleden hebben de handen vol aan beleidsontwikkeling en controle van de uitvoering waardoor het voor hen onmogelijk is om te weten wat er speelt in de gemeentelijke samenlevingen. Voor een meer effectieve en efficiënte samenwerking tussen Rijk en gemeenten dient allereerst het Rijk in te zien dat het raadswerk, in de huidige ingewikkelde samenleving, een dagtaak is. Tevens dienen de raadsleden betere ondersteuning te krijgen. Daarbij denkt de VPPG aan een gelijkwaardige structuur zoals bij de Kamerleden wordt toegepast.

Kortom: Gaan de lokale groeperingen voor versterking van hun positie als volksvertegenwoordigers die de belangen van hun inwoners behartigen? Het raadslid vertegenwoordigt immers alle inwoners van de gemeente (artikel 7 Gemeentewet). Het is deel van de gemeenschap en opereert los van de bijzondere belangen binnen zijn eigen leefomgeving.

Aanmelden via gerrit.dejonge@vppg.nl