Rotterdam, 4 september

Regiobijeenkomst zaterdag 4 september, in Rotterdam.

Locatie: Gebouw de Poort, Molenwaterweg 33, Rotterdam

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 zullen de lokale groeperingen zich goed moeten voorbereiden. Er worden steeds meer eisen gesteld aan raadsleden. Zij bepalen immers het beleid in de gemeente en controleren of het college van B&W de opdrachten naar wens van de raad uitvoert.
Het vertrouwen in de volksvertegenwoordigers en bestuurders is op een dieptepunt aangeland. Onder andere de coronapandemie, coalitievorming landelijk, IKL-affaire in Limburg en Omtzigts functie elders, hebben de falende bestuurscultuur bloot gelegd. Ook het zeer centralistisch denken van de landelijke politieke partijen ondermijnt de autonome positie van de gemeenteraad. Dat blijkt uit het rapport van de universiteit van Tilburg “Lokale kiezers: lokale keuzes?”. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zullen weer alle landelijke kopstukken het land platlopen om hun partijleden te steunen en daarmee de kiezers misleiden. Het bestuur van de VPPG wil met de regiobijeenkomsten de (kandidaat)raadsleden voorbereiden om met vakkennis de kiezers te overtuigen van de ongrondwettelijke acties van de landelijke politieke partijen.  

De bijeenkomst is in de vorm van een workshop met als thema: ‘Gemeenteraad: Hét fundament van onze democratische rechtstaat’.

Aanmelden via gerrit.dejonge@vppg.nl