Weetjes:

In IJmuiden wordt binnenkort douche- en afwaswater gebruikt om gebouwen te verwarmen.

*******

In de stad Utrecht is het gebruik van cocaïne in 2016 ten opzichte van 2015 bijna verdubbeld. Aldus het Europese Agentschap voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA). Op basis van rioolonderzoek blijkt dat er in 2016 ruim 310 gram coke per dag wordt gebruikt

*******

Inkomen en inkomensverschillen heeft niet meer dan 5%

Invloed op het gemiddelde geluksgevoel van ons Nederlanders.

*******

Stelling juridisch symposium: “Recht is een van overheidswege gehandhaafde democratische maatstaf. Het is de maatstaf van menselijke behandeling zoals men zelf behandeld wenst te worden”.

NOTEER alvast in uw agenda zaterdag 16 september!
Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraden. In de aanloop is de beroepsvereniging VPPG gestart met de voorbereidingen van een congres voor de raadsleden van lokale groeperingen op zaterdag 16 september 2017 in de Doelen in Rotterdam met als thema: ‘Gemeenteraad autonoom of automaat?’.
Wij zullen aandacht schenken aan onder andere de voorstellen voor versterking van de lokale autonomie zoals die zijn opgenomen in het rapport ‘De eerste overheid’ van de VNG-commissie Gemeentewet en Grondwet uit 2007. Ook de bevindingen en de aanbevelingen uit het rapport ‘Lokale kiezers: lokale keuzes?’ zullen aanleiding zijn tot de nodige discussies. De VPPG wordt organisatorisch ondersteund door Leefbaar Rotterdam. Over de voortgang en de invulling van de inleiders zullen wij regelmatig informeren. Wij verwachten een bomvolle zaal.

 

Het raadsvergaderingsvirus

“Had me in het weekend gebogen over alle stukken voor het debat in de raad. Het was weer een hele klus. Alle voors en tegens afgewogen en een lijst gemaakt met argumenten die ons standpunt moeten onderbouwen. Moest het alleen nog even voorleggen aan de fractie. En toen ontstond er in ons fractieoverleg een hevige discussie over mijn argumenten…. “
Gebeurt dit bij u ook wel eens?

Bij bezoeken aan fracties van lokale partijen valt ons op dat de samenwerking soms wat moeizaam verloopt. Samenwerken in de politiek is over het algemeen niet makkelijk en zeker nu we in een tijdperk van polarisatie zitten, kan het er binnen de fracties heftig aan toegaan.
Een voor politieke partijen kenmerkend verschijnsel tijdens de samenwerking is, dat de leden die actief zijn in de raad en in de commissies, vaak ook in de fractie op een politieke manier met elkaar in discussie gaan. Wat ik daarmee bedoel?
Tijdens een raadsvergadering of een commissieoverleg, discussieer je met de leden van andere partijen. Dat is vaak een kwestie van standpunten bepalen en zo goed mogelijk overbrengen en in tweede termijn, kritische vragen stellen, overtuigen en betogen, debatteren en argumenten van de ander onderuithalen. Soms is je communicatie bij zo’n overleg ook bedoeld voor de tribune en de media.
De meeste fractieleden raken erg bedreven in deze manier van communiceren. Het wordt een soort tweede natuur voor ze. Het is ook erg leuk om te doen.
Maar dan is het tijd voor fractieoverleg. Ook in de fractie ben je het niet altijd met elkaar eens. Je moet ook hier een goede discussie kunnen voeren. Het doel van deze discussie is veeleer het gezamenlijk bepalen van een standpunt. Zeker lokale partijen moeten hier gezamenlijk uit zien te komen: Wat vinden wij het beste voor onze gemeenschap?
Wat we dan zien gebeuren is dat de leden van de fractie op dezelfde manier met elkaar in gesprek gaan als ze in de raad doen. Je raakt besmet met het raadsvergaderingsvirus en je behandelt je collega’s als opponenten. Er wordt betoogd en gedebatteerd, terwijl het in het overleg veel meer gaat over beeldvorming, discussiëren, analyseren en samen besluiten.
Een hulpmiddel daarbij is het BOB-model. BOB staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Het geeft een duidelijke volgorde in het proces van het bespreken van een onderwerp in de fractievergadering. De eerste stap staat voor het verzamelen van informatie vanuit een duidelijke probleemstelling: Wat is het probleem, Wie is erbij betrokken? Hoe groot is het probleem? Dit is een fase waarin meningen nog niet belangrijk zijn maar feiten wel. De tweede stap gaat over de analyse van het probleem en het verzamelen van mogelijke oplossingsrichtingen. De leden van de vergaderingen krijgen de kans om hun mening naar voren te brengen en hun oplossing te verduidelijken. Pas in de derde stap worden op basis van de mogelijke oplossingen keuzes gemaakt. Liefst in de vorm van een consensusbesluit waarin ieder fractielid zichzelf kan herkennen.
In de programma’s van de VPPG academie, besteden we aandacht aan de besluitvorming in de fractie en we zorgen voor tools om tot een afgewogen beslissing te komen. Maar vooral om het raadsvergaderingsvirus te bestrijden en de samenwerking te bevorderen.

 

VPPG academie

De VPPG academie heeft als voornaamste doel de deelnemende
partijen en groeperingen te ondersteunen in de verdere ontwikkeling van de partij. Dat kan gaan om het ontwikkelen van visie van de partij, maar ook om het ontwikkelen van vaardigheden van de deelnemers. Er wordt veel van je gevraagd en je bent eigenlijk nooit klaar. Daarom is het voor actieve leden van belang om regelmatig stil te staan bij het werk en jezelf te scholen in het functioneren in de politieke arena. De academie ondersteunt je daarbij.
De academie is een samenwerkingsverband tussen VPPG en De Kunst van Anders. De VPPG academie is een belangrijk instrument voor de VPPG om haar doelstellingen uit te dragen en te realiseren. De Kunst van Anders is een professioneel trainings- en adviseringsbureau dat zich richt op communicatie, samenwerken en leidinggeven.
Kijk op de site van VPPG voor meer informatie over de academie.

 

SYMPOSIUM: “Democratie in relatie tot recht en politiek.”

Op 10 februari was een juridisch symposium in de Broederkerk in Kampen met als titel ”Democratie, macht en recht”. Deelnemers aan de studie- en discussiemiddag waren juristen, filosofen, historici, politicologen, bestuurskundigen,beleidsmakers, politici en anderen die zich interesseren voor de fundamenten van democratie en rechtstaat. De organisatie was in handen van het Rudolf von Laun Instituut van de Geert Grote Universiteit. Voorzitter Fons Zinken was daarbij aanwezig.

Het zijn verwarrende tijden. Er is sprake van een bestuurlijke en politieke vertrouwenscrisis, wereldbeelden botsen, bestaanszekerheden wankelen.en men vraagt zich af wat “democratie” is.
Volgens prof.mr. A.Q.C. Tak, de hoofdspreker van het symposium en auteur van Democratisch Manifest, is deze vraag tot op heden onbeantwoord gebleven in de wereldliteratuur en nationale en mondiale politiek.
Met veel vuur worden meningen verdedigd en tegenstanders verketterd over hoe staten zouden moeten zijn ingericht om het predikaat ‘democratisch’ te mogen voeren. Het blijven subjectieve meningen over de meest wenselijk geachte vorm van het openbaar bestuur en ze gaan allen mank vanwege het ontbreken van het noodzakelijke begripsmatige fundament. Vooral politici hebben gebruiken het begrip te pas en te onpas voor in feite antidemocratische doeleinden zoals macht uitoefenen.
“Democratie” is daarmee verworden tot een slogan voor de meest uiteenlopende idealen en doelstellingen. Zijn studie laat de ernstige misvattingen en misstanden zien waartoe dit heeft geleid in de verhouding tussen democratie, recht en politiek.

Wordt vervolgd.

 

Vertrouwen in het vrije woord in tijden van populisme

24 februari 2017 Commbat in Communicatie  1 reactie Bijeenkomst, Cees Hamelink, journalist, nepnieuws, Nieuwspoort, NVJ, NVJ Gemengd Bedrijf, persbericht, Populisme, transitie33, verkiezingen.

Op dinsdag 7 maart a.s. organiseren de stichting CommBat en de NVJ Gemengd Bedrijf in perscentrum Nieuwspoort, een discussie over ‘De Waarde van het Woord.’

De bijeenkomst is van 16.00 tot 18.00 uur en is bedoeld voor journalisten en communicatieprofessionals.

De vrije media staan onder druk en daarmee het vrije woord en het vertrouwen van burgers in informatie. De sleutelwoorden in deze verontrusting zijn ‘alternatieve feiten’, ‘nepnieuws’ en de rol van media; zowel de nieuwe als de conventionele. Er wordt zelfs gesproken van een ‘bedreiging’ van de democratie.

Is dit een tijdelijk probleem of zijn onze democratische fundamenten in het geding?

Moet de stormbal worden gehesen?

Journalisten voelen zich hier in toenemende mate ongemakkelijk bij. Hoe moeten zij zich opstellen en hoe blijven hun media aantrekkelijk in een wereld van onafgebroken aanvallen op de pers(vrijheid) en de wolk van mondiaal ego-gekwetter?

Ook in kringen van voorlichters, public relations medewerkers en communicatiebureaus is die verontrusting ontstaan. Ook zij ervaren de huidige ontwikkeling als een aanval op de waarde van en het vertrouwen in informatie, die zich onverhoopt niet zal beperken tot nieuws en verslaglegging.

Beide beroepsgroepen zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Deze bijeenkomst organiseren wij bewust een week voor de verkiezingen als een ‘oordeel’ over de communicatie tijdens de lopende verkiezingscampagne.

Met sprekers, onder andere Hans Siepel, zelfstandig communicatiedeskundige, en prof. dr. G.J.M. van den Brink, emiritus hoogleraar (maatschappelijke) bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg); sinds  2015 doceert hij over lijnen van filosofische bestuurskunde, bespreken we onderliggende thema’s:

– Hoe omgaan met populisten (Populisten een platform bieden?)

– Hoe omgaan met nepnieuws?

– Herstel van vertrouwen in de media

– Revival van de onderzoeksjournalistiek

Nieuwspoort is de hoofdsponsor voor deze bijeenkomst en stelt een ruimte beschikbaar. Deelname aan de bijeenkomst is daardoor gratis, maar is beperkt door de beschikbare ruimte.

Wij verzoeken belangstellenden zich aan te melden als deelnemer bij redactie@commtop.nl