DÉ BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN!

In deze nieuwsbrief:

 

Waarom niet alle rechters screenen op politieke beïnvloedbaarheid?

In de zaak tegen Wilders over zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak heeft de rechterlijke macht het nodig gevonden om bekend te maken dat er rechters zijn gekozen die nooit lid zijn geweest van een politieke partij.

Dat is gebeurd om te voorkomen dat de besluitvorming wordt beïnvloed. Een goede zaak omdat de rechterlijke macht nu openlijk heeft toegegeven dat ook rechters beïnvloedbaar zijn.

Wij, de VPPG, hebben dat ook ervaren in de procedure tegen de Staat der Nederlanden in de zaak over de subsidiëring van lokale politieke partijen.

De onafhankelijkheid van de rechtspraak bleek ook toen in water geschreven.
Wij hadden niet de mogelijkheid om rechters te screenen op lidmaatschap van een of andere landelijke partij.

Belangenverstrengeling met als gevolg corruptie heeft te maken met macht en machtsuitoefening: “Doe jij wat voor mij dan doe ik wat voor jou”. Dat daar vaak geen geld aan te pas komt wil nog niet zeggen dat het geen corruptie is.

Professor (emeritus) Petrus van Duyne heeft corruptie als volgt gedefinieerd:

  • Een vervuiling in het beslissingsproces, waarbij een beslisser instemt af te wijken of een afwijking vraagt van het criterium dat zijn of haar besluitvorming zou moeten bepalen, in ruil voor een beloning, de belofte van een beloning of de verwachting van een beloning, terwijl deze motivatie die zijn of haar beslissing zou moeten beïnvloeden, geen deel kan uitmaken van de rechtvaardiging van de beslissing.

Corruptie kan niet helemaal worden voorkomen, maar wel geminimaliseerd en gecontroleerd. Daarvoor dienen bestuurlijke infrastructuren te worden gebouwd. Dikwijls zijn regeringen niet geïnteresseerd in structuurveranderingen want de topbestuurders zijn de bron van corruptie én ze hebben het meeste voordeel van corruptie.

Bestuurlijke infrastructuren zoals:

  • politieke hervormingen, inclusief financiering van politieke partijen en verkiezingen;
  • handhaving van wetten en regels;
  • versterking van het rechtssysteem.

Maar de belangrijkste conclusie uit de zaak Wilders is dat de ledenlijst van alle politieke partijen openbaar moet worden!

Fons Zinken, voorzitter

 

VPPG – Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen
De VPPG is een beroepsvereniging en behartigt de belangen van plaatselijke politieke groeperingen en hun raadsleden

Secretariaat
Stuartstraat 77 secretariaat@vppg.nl
1815 BP Alkmaar www.vppg.nl
Twitter: @VPPG_NL