logo_960

DÉ BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN!

In deze nieuwsbrief:

  1. De vele petten van de kopstukken van de landelijke politieke partijen ontwrichten onze democratie!
  2. Wilders vaart er wel bij
  3. Hallo Mark Rutte


De vele petten van de kopstukken van de landelijke politieke partijen ontwrichten onze democratie!

In de media wordt veelvuldig door kabinetsleden, senatoren en Kamerleden er op gewezen dat de slager niet zijn eigen worst moet keuren. Hoeveel boter op je hoofd moet je wel hebben om dit zonder te blozen te stellen. Immers vele instituten en toezichthouders zijn lid van de landelijke politieke partijen. Onlangs weer een affaire met de veelvraat Loek Hermans (VVD). En wat te denken van Hans Alders (PvdA) die met zijn Advies BV vele opdrachten en functies in de schoot geworpen krijgt. Het driekoppige college van de rekenkamer wordt bezet door Arno Visser (VVD), Francine Giskes (D66) en Kees Vendrik (Groen Links).
En de Eerste-Kamer is bezaaid met dubbele pettendragers. Deze belangenverstrengeling is een zware aanslag op het niveau van onze grondwettelijke democratie  

Als we nu op korte termijn 40.000 handtekeningen indienen, dan is de Tweede Kamer verplicht omdeze verwevenheid te bespreken en erover te stemmen. Steun onze actie die wij samen voeren met de mensen achter meer democratie. Klik hieronder om een einde te maken aan deze vriendjespolitiek die in strijd is met onze grondwet. Teken het burgerinitiatief.

STOP vriendjespolitiek

Wilders vaart er wel bij

Onder deze titel verscheen in Dagblad de Limburger het betoog van raadslid Thieu Wagemans, raadslid in Leudal. Hij stelt dat de politiek niet beseft dat ingrijpende vernieuwing noodzakelijk is.

Het optreden van Geert Wilders tijdens het asieldebat heeft zoals gebruikelijk weer veel reacties opgeroepen. Los van het woordgebruik wordt hem ook verweten dat het ongepast en ontoelaatbaar is om kritiek te uiten op de organen van onze democratische rechtstaat. Daarbij gaan de critici voorbij aan het onderscheid tussen de beginselen van onze rechtstaat en hoe wij die beginselen in de praktijk hebben uitgewerkt.

Lees verder

 

Hallo Mark Rutte

Voorzitter Fons Zinken heeft het antwoordapparaat van de minister president Rutte ingesproken.  

klik hier om het audiofragment te downloaden          


VPPG – Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen
De Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG)
behartigt de belangen van plaatselijke politieke groeperingen en hun raadsleden.

Secretariaat
Stuartstraat 77                      secretariaat@vppg.nl
1815 BP Alkmaar                  www.vppg.nl
Twitter:                                 @VPPG_NL