DÉ BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN!

In deze nieuwsbrief:

  1. Wijziging rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.
  2. Niet vergeten! Teken het burgerinitiatief!


1. Wijziging rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Beste Raadsleden,

Op de drempel van het nieuwe jaar willen wij de leden en nog-niet-leden attenderen op het volgende.

  1. Het lidmaatschap van de VPPG wordt rechtstreeks door de gemeente betaald, zonder bemoeienis van het college, de Raad of de griffier.  Zie ARTIKEL VI: onderdeel G, artikel 13, lid 3, Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.
  2. Met ingang van 2016 kunnen ook commissieleden lid worden van de VPPG.
  3. Volgens het rechtspositiebesluit is het lidmaatschap individueel en daarom is er een nieuwe contributieregeling.

Wij nodigen u uit om de bijgevoegde brief met bijlage (voordelen lidmaatschap) te bespreken met het bestuur, de raadsleden en, indien van toepassing, de commissieleden van uw lokale partij.

De VPPG hoopt in het nieuwe jaar veel nieuwe leden te mogen verwelkomen.
Om de grote ambities van de lokale partijen waar te kunnen maken is het noodzakelijk dat de krachten worden gebundeld.

Wij wensen u alvast een vreugdevolle jaarwisseling toe en voor 2016 een krachtiger lokale democratie.

Lees de brief

Met vriendelijke groet,

Fons Zinken,
voorzitter VPPG

 

2. STOP PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN EN TEKEN HET BURGERINITIATIEF!!

Een burgerinitiatief is een voorstel dat men kan indienen om een onderwerp op de agenda van de Tweede-Kamer te krijgen.

Het bestuur van de VPPG is van mening dat burgerinitiatieven goed passen binnen onze doelstelling om de positie van de lokale partijen en hun raadsleden te verbeteren en de (lokale) democratie te versterken.

De VPPG werkt in deze samen met de initiatiefnemers van ‘Meer Democratie’. Dit is een nieuwe beweging die alle Nederlanders meer zeggenschap wil geven in de politiek en de maatschappij. Zij zetten zich in voor een bloeiende democratie omdat dit rechtvaardiger, productiever en gewoon leuker is.

Als ieder raadslid zorgt voor 15 steunbetuigingen hebben we de vereiste grens van 40000 en kunnen we het benoemingenbeleid als eerste burgerinitiatief in de Tweede-Kamer agenderen.

 

 Kerstgroet 2015

 

 


VPPG – Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen
behartigt de belangen van plaatselijke politieke groeperingen en hun raadsleden.

Secretariaat
Stuartstraat 77                      secretariaat@vppg.nl
1815 BP Alkmaar                  www.vppg.nl
Twitter:                                 @VPPG_NL