DÉ BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN!

STOP PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN EN TEKEN HET BURGERINITIATIEF!!

Een burgerinitiatief is een voorstel dat men kan indienen om een onderwerp op de agenda van de Tweede-Kamer te krijgen.

Het bestuur van de VPPG is van mening dat burgerinitiatieven goed passen binnen onze doelstelling om de positie van de lokale partijen en hun raadsleden te verbeteren en de (lokale) democratie te versterken.

De VPPG werkt in deze samen met de initiatiefnemers van ‘Meer Democratie’. Dit is een nieuwe beweging die alle Nederlanders meer zeggenschap wil geven in de politiek en de maatschappij. Zij zetten zich in voor een bloeiende democratie omdat dit rechtvaardiger, productiever en gewoon leuker is.

www.meerdemocratie.nl/stop-partijpolitieke-benoemingen-teken-het-burgerinitiatief

Als ieder raadslid zorgt voor 15 steunbetuigingen hebben we de vereiste grens van 40.000 en kunnen we het benoemingenbeleid als eerste burgerinitiatief in de Tweede-Kamer agenderen.


VPPG – Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen
De Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG)

behartigt de belangen van plaatselijke politieke groeperingen en hun raadsleden.

Secretariaat
Stuartstraat 77                      secretariaat@vppg.nl
1815 BP Alkmaar                  www.vppg.nl
Twitter:                                 @VPPG_NL