logo_1140

DÉ BEROEPSVERENIGING VOOR ONAFHANKELIJKE RAADSLEDEN!

 

Vele raadsleden, wethouders en leden van lokale politieke partijen protesteren al vele jaren tegen het Nederlandse benoemingenbeleid dat gedomineerd wordt door de landelijke politieke partijen.

facebook-benoemingen

Recent heeft het kabinet Arno Visser (VVD) benoemd tot voorzitter van de Algemene Rekenkamer, de controleur van de rijksfinanciën. Ook werden vorige week Roger van Boxtel (D66) en Paul Rosenmöller (GL) benoemd bij respectievelijk de NS en de Autoriteit Financiële Markten.

Uit omvangrijk onderzoek van politicoloog Nico Baakman naar publieke benoemingen tussen 1900 en 2000 blijkt dat de partijpolitieke benoemingen ver reiken. Het gros van de burgemeesters, Commissarissen der Koning(in), leden van adviesraden en ad-hoc commissies, de hogere ambtenaren op de ministeries, bestuurders van de publieke omroepen, enz., wordt partijpolitiek benoemd. Van de zelfstandige bestuurs- en adviesorganen zijn er honderden: van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de Sociaaleconomische Raad tot het Commissariaat voor de Media en de Raad voor het Openbaar Bestuur.

Uit opinieonderzoek, in mei 2015 verricht door I&O Research in opdracht van Meer Democratie, blijkt dat 60 procent van de Nederlanders deze praktijk van partijpolitieke benoemingen ongewenst vindt. Zeventig procent is voorstander van het Engelse systeem, waarin een van de regering onafhankelijke commissie de onpartijdigheid, eerlijkheid en openheid van alle publieke benoemingen bewaakt.

Stop partijpolitieke benoemingen

Deze politieke banencarrousel moet een keer ophouden. Stel publieke functies open voor iedereen en teken het burgerinitiatief.

Ga naar www.meerdemocratie.nl/stop-partijpolitieke-benoemingen-teken-het-burgerinitiatief

Stuur deze nieuwsbrief door naar alle leden, familieleden, vrienden en bekenden!

 

 


VPPG – Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen
De Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG)

behartigt de belangen van plaatselijke politieke groeperingen en hun raadsleden.

Secretariaat
Stuartstraat 77                      info@vppg.nl
1815 BP Alkmaar                  www.vppg.nl
Twitter:                                 @VPPG_NL