De VNG laat raadsleden van lokale groeperingen vallen

De VNG verspreid al jaren onjuiste informatie over de beroepsvereniging VPPG. Eén van de gevolgen daarvan was een bezwarenprocedure door de raadsleden van de lokale groepering VKGB  in de voormalige gemeente Vlist.

Na advies van de VNG had het College een stokje gestoken voor de vergoeding van de VPPG-contributie uit het fractiebudget.

De commissie bezwaarschriften van de gemeente Vlist stelde de VKGB en de VPPG in het gelijk. Toch weigerden het college van B&W en de raad van Vlist, een meerderheid van landelijke partijen, het advies op te volgen. Ook in de Bilt een vergelijkbare casus. Gesprekken met de directie en de toenmalige voorzitter mevr. Jorritsma leverden niets op. Aan afspraken met de VPPG hield de VNG-directie zich ook al niet. Zelfs een brief aan het hoofdbestuur is door mevr. Jorritsma niet voor behandeling geplaatst op de agenda van het hoofdbestuur.

En dan de uitvoering van het Rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden. Volgens de VNG is er maar één beroepsvereniging voor raadsleden en dat is Raadslid.Nu. De VNG heeft zelf deze beroepsvereniging opgericht samen met een lid van de VVD. Ze kregen daarvoor een rijkssubsidie van €10.000.
Raadslid.Nu wordt gedomineerd door de leden van de landelijke partijen. Die hebben geen enkel belang bij versterking van de positie van de raadsleden van lokale groeperingen. Tevens is Raadslid.Nu geen onafhankelijke beroepsvereniging zoals de VPPG. Net als Raadslid.Nu worden de de VNG en de beroepsverenigingen van burgemeesters, wethouders en griffiers gedomineerd door leden van de landelijke politieke partijen. Elk overleg met ministers en Kamerleden is niets anders dan overleg met partij- en of coalitiegenoten. Vanwege deze belangenverstrengeling staat de lokale democratie, de belangrijkste bestuurslaag in een democratische rechtstaat, al decennia lang zwaar onder druk. Dat de VNG daaraan bijdraagt is zeer zorgelijk. De gevolgen worden steeds duidelijker zichtbaar. Het vertrouwen in de politiek is dank zij de landelijke partijen op een dieptepunt. Volksvertegenwoordigers van lokale groeperingen dreigen in die spiraal te worden meegesleurd en dat moet koste wat kost voorkomen worden.